1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Географія

ГДЗ (відповіді) 8 клас Географія Бойко 2021 рік

ГДЗ (відповіді) 8 клас Географія Бойко 2021 рік
НОВА програма
Бойко В. та ін.
Видавництво: Перун
Рік: 2021
§ 1. Фізична та суспільна географія України § 2. Географічні дослідження території України § 3. Зображення України в картографічних творах § 4. Як укладена карта § 5. Карти і геоінформаційні системи § 6. Топографічна карта та її елементи § 7. Читання та використання топографічних карт § 8. Плани міст, схеми руху транспорту § 9. Політична карта світу § 10. Географічне положення § 11. Державна територія і кордони § 12. Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст. § 13. Міжнародна система відліку часу § 14. Геологічна історія § 15. Тектонічні структури § 16. Геологічна будова § 17. Рівнини § 18. Гори § 19. Типи рельєфу за походженням § 20. Паливні корисні копалини § 21. Рудні корисні копалини § 22. Нерудні корисні копалини § 23. Кліматотвірні чинники § 24. Циркуляція атмосфери § 25. Основні показники клімату. Сезони року § 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди § 27. Кліматичні ресурси та охорона атмосферного повітря § 28. Річки § 29. Основні річкові басейни § 30. Озера, штучні водойми і канали § 31. Болота і підземні води § 32. Ґрунти України § 33. Ґрунтові ресурси України та їх охорона § 34. Рослинний покрив § 35. Тваринний світ § 36. Ландшафт як цілісна просторова система § 37. Районування природних комплексів § 38. Зони мішаних та широколистих лісів § 39. Лісостеп § 40. Степ § 41. Гірська споруда Українських Карпат § 42. Передкарпаття та Закарпаття § 43. Кримські гори та Південний берег Криму § 44. Чорне море § 45. Азовське море § 46. Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні § 47. Заходи щодо раціонального природокористування § 48. Природно-заповідний фонд України § 49. Зміна кількості населення § 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація § 51. Механічний рух населення § 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні § 53. Класифікаця міст. Урбанізація § 54. Вплив урбанізації на розселення населення § 55. Етноси і нації § 56. Етнічний склад населення України § 57. Релігійний склад населення світу та України § 58. Зайнятість населення