1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Хімія

ГДЗ (відповіді) 8 клас Хімія Григорович 2021 рік

ГДЗ (відповіді) 8 клас Хімія Григорович 2021 рік
НОВА програма
Григорович О.
Видавництво: Ранок
Рік: 2021
§ 1. Найважливіші хімічні поняття § 2. Кисень та вода. Реакції розкладу, сполучення § 3. Обчислення за формулами хімічних речовин § 4. Перші спроби класифікації хімічних елементів § 5. Лужні елементи, галогени та інертні елементи § 6. Склад атомів: ядро та електрони § 7. Хімічний елемент: нукліди § 8. Рух електронів у атомі. Електронні орбіталі § 9. Структура електронної оболонки атома § 10. Розподіл електронів в електронній оболонці атомів § 11. Періодичний закон Д. І. Менделєєва § 12. Періодична система хімічних елементів § 13. Періодична система і будова електронних оболонок атомів § 14. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів § 15. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі й ... § 16. Значення Періодичного закону § 17. Природа хімічного зв’язку § 18. Ковалентний зв’язок § 19. Полярний і неполярний ковалентний зв’язок § 20. Йонний зв’язок § 21. Будова твердих речовин та їхні властивості § 22. Кількість речовини § 23. Молярна маса § 24. Молярний об’єм § 25. Відносна густина газів § 26. Класи неорганічних сполук § 27. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування § 28. Хімічні властивості оксидів § 29. Розрахунки за рівняннями хімічних реакцій § 30. Основи: фізичні властивості, поширеність та застосування § 31. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів § 32. Кислоти: фізичні властивості, поширеність та застосування § 33. Хімічні властивості кислот § 34. Ряд активності металів. Реакції заміщення § 35. Солі: фізичні властивості, поширеність та застосування § 36. Хімічні властивості солей § 37. Амфотерні оксиди й гідроксиди § 38. Способи добування оксидів § 39. Загальні способи добування кислот, основ та солей § 40. Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук § 41. Розв’язування експериментальних задач