1. ДЗ
  2. 8 клас
  3. Українська мова

ГДЗ (відповіді) 8 клас Українська мова Авраменко 2021 рік

ГДЗ (відповіді) 8 клас Українська мова Авраменко 2021 рік
НОВА програма
Авраменко О.
Видавництво: Грамота
Рік: 2021
§ 1. Мова — найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу § 2. Лексикологія § 3. Фразеологія § 4. Основні правила правопису § 6. Словосполучення § 7. Види словосполучень § 8. Речення § 9. Розвиток мовлення. Ділові папери. Протокол § 10. Двоскладне речення. Підмет § 11. Присудок § 12. Означення § 13. Розвиток мовлення. Письмовий твір-оповідання на основі почутого § 14. Прикладка як різновид означення § 15. Додаток § 16. Обставина § 18. Односкладні речення. Означено-особові речення § 19. Неозначено-особові речення § 20. Узагальнено-особові речення § 21. Усний твір-опис місцевості на основі особистих спостережень і вражень у ху... § 22. Безособові речення § 23. Називні речення § 24. Повні й неповні речення § 26. Однорідні члени речення § 27. Однорідні й неоднорідні означення § 29. Узагальнювальні слова в реченнях з однорідними членами § 30. Звертання непоширені й поширені. Розділові знаки в реченнях із звертанням § 32. Вставні слова (словосполучення, речення) § 33. Розділові знаки при вставних словах (словосполученнях, реченнях) § 35. Поняття про відокремлення. Розділові знаки при відокремлених членах реченн... § 36. Відокремлення узгоджених означень § 37. Відокремлення неузгоджених означень § 39. Відокремлення прикладок § 40. Відокремлення прикладок § 42. Відокремлення обставин § 43. Відокремлення обставин (поглиблення знань) § 45. Відокремлення додатків § 46. Уточнювальні члени речення § 48. Розбір ускладненого речення § 49. Синтаксис простого речення (повторення)