ГДЗ (відповіді) 5 клас Математика Істер (зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт) 2018 рік

ГДЗ (відповіді) 5 клас Математика Істер (зошит для самостійних та тематичних контрольних робіт) 2018 рік
  • Істер О.
  • Видавництво: Генеза
  • Рік: 2018
Самостійна робота 1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чиселСамостійна робота 2. Додавання і віднімання натуральних чиселСамостійна робота 3. Множення натуральних чисел. Властивості множенняСамостійна робота 4. Квадрат і куб натурального числа. Ділення натуральних чисел. Ділення з остачеюСамостійна робота 5. Числові і буквені вирази. Формули. РівнянняСамостійна робота 6. Текстові задачі. Розв’язування задач за допомогою рівняньСамостійна робота 7. Комбінаторні задачі. Вправи на всі дії з натуральними числамиСамостійна робота 8. Відрізок. Промінь, пряма. Координатний промінь. ШкалаСамостійна робота 9. Кут. Вимірювання і побудова кутів. Трикутник. Прямокутник. КвадратСамостійна робота 10. Площі прямокутника і квадрата. Прямокутний паралелепіпед. КубСамостійна робота 11. Звичайні дроби. Порівняння дробів. Правильні і неправильні дробиСамостійна робота 12. Мішані числа. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками та мішаних чиселСамостійна робота 13. Десяткові дроби. Порівняння десяткових дробівСамостійна робота 14. Округлення чисел. Додавання і віднімання десяткових дробівСамостійна робота 15. Множення десяткових дробівСамостійна робота 16. Ділення на натуральне число і на десятковий дрібСамостійна робота 17. Відсотки. Задачі на відсоткиСамостійна робота 18. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з числамиТематична контрольна робота 1. Натуральні числа. Порівняння натуральних чисел. Додавання і віднімання натуральних чиселТематична контрольна робота 2. Множення та ділення натуральних чисел. Квадрат і куб натурального числа. Ділення з остачеюТематична контрольна робота 3. Числові і буквені вирази. Формули. Рівняння. Текстові задачіТематична контрольна робота 4. Комбінаторні задачі. Задачі на всі дії з натуральними числами. Координатний проміньТематична контрольна робота 5. Прямокутник і його площа. Прямокутний паралелепіпед. КубТематична контрольна робота 6. Звичайні дробиТематична контрольна робота 7. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробівТематична контрольна робота 8. Множення і ділення десяткових дробівТематична контрольна робота 9. Відсотки. Середнє арифметичне. Вправи на всі дії з десятковими дробамиТематична контрольна робота 10. Підсумкова контрольна робота за 5 клас