ГДЗ (відповіді) 8 клас Географія Бойко 2021 рік

ГДЗ (відповіді) 8 клас Географія Бойко 2021 рік
НОВА програма
  • Бойко В. та ін.
  • Видавництво: Перун
  • Рік: 2021
§ 1. Фізична та суспільна географія України§ 2. Географічні дослідження території України§ 3. Зображення України в картографічних творах§ 4. Як укладена карта§ 5. Карти і геоінформаційні системи§ 6. Топографічна карта та її елементи§ 7. Читання та використання топографічних карт§ 8. Плани міст, схеми руху транспорту§ 9. Політична карта світу§ 10. Географічне положення§ 11. Державна територія і кордони§ 12. Територіальні зміни кордонів України з ХХ ст.§ 13. Міжнародна система відліку часу§ 14. Геологічна історія§ 15. Тектонічні структури§ 16. Геологічна будова§ 17. Рівнини§ 18. Гори§ 19. Типи рельєфу за походженням§ 20. Паливні корисні копалини§ 21. Рудні корисні копалини§ 22. Нерудні корисні копалини§ 23. Кліматотвірні чинники§ 24. Циркуляція атмосфери§ 25. Основні показники клімату. Сезони року§ 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди§ 27. Кліматичні ресурси та охорона атмосферного повітря§ 28. Річки§ 29. Основні річкові басейни§ 30. Озера, штучні водойми і канали§ 31. Болота і підземні води§ 32. Ґрунти України§ 33. Ґрунтові ресурси України та їх охорона§ 34. Рослинний покрив§ 35. Тваринний світ§ 36. Ландшафт як цілісна просторова система§ 37. Районування природних комплексів§ 38. Зони мішаних та широколистих лісів§ 39. Лісостеп§ 40. Степ§ 41. Гірська споруда Українських Карпат§ 42. Передкарпаття та Закарпаття§ 43. Кримські гори та Південний берег Криму§ 44. Чорне море§ 45. Азовське море§ 46. Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні§ 47. Заходи щодо раціонального природокористування§ 48. Природно-заповідний фонд України§ 49. Зміна кількості населення§ 50. Статево-віковий склад населення. Демографічна ситуація§ 51. Механічний рух населення§ 52. Розміщення населення на земній кулі та в Україні§ 53. Класифікаця міст. Урбанізація§ 54. Вплив урбанізації на розселення населення§ 55. Етноси і нації§ 56. Етнічний склад населення України§ 57. Релігійний склад населення світу та України§ 58. Зайнятість населення