Задача 1.37 (астрономія)

Як відомо, є 5 різних часів: зоряний, істинний сонячний, середній сонячний, поясний і декретний (літній у деяких країнах за кордоном). Скільки треба скласти формул для переходу від одного із цих часів до будь-якого іншого?

Є в одному з наведених вище часів є п'ять: зоряний, істинний сонячний, середній сонячний, поясний і декретний (або літній). Щоб перейти від одного до будь-якого з інших, потрібно скласти формулу для кожної пари часів.

Це означає, що для 5 різних часів може бути 5 * 4 = 20 можливих пар, оскільки кожен час може бути спарований з 4 іншими.

Однак, перехід від часу A до часу B і від часу B до часу A - це по суті одна і та ж формула, тому ви захочете поділити 20 на 2, щоб отримати кількість унікальних формул.

Отже, для переходу від одного до будь-якого з інших часів понадобиться 10 унікальних формул.

Задача 1.33 (астрономія)Задача 1.34 (астрономія)Задача 1.35 (астрономія)Задача 1.36 (астрономія)Задача 1.37 (астрономія)Задача 1.38 (астрономія)Задача 1.39 (астрономія)Задача 1.40 (астрономія)Задача 1.41 (астрономія)

Зворотній зв’язок