Задача 2.42

Сила струму в коливальному контурі змінюється за законом i = 0,25 sin 105ωt, А. Визначте амплітудне значення сили струму та період електромагнітних коливань у контурі.

Дано:

Розв’язання:

i = 0,25 sin 105πt

Загальний вигляд рівняння, що описує зміну сили струму коливальному контурі:

i = Imax sin ωt.

Період електромагнітних коливань визначається з формули:

ω =  ; T ; T =  рад  = с.
T ω рад/с

Imax — ?
T — ?

Знайдемо числове значення:

Imax = 0,25 А; T  = 2 · 10–5 (с) = 20 (мкс).
105 А

Відповідь: амплітудне значення сили струму 0,25А, період електромагнітних коливань 20 мкс.

Задача 2.35Задача 2.39Задача 2.40Задача 2.41Задача 2.42Задача 2.43Задача 2.44Задача 2.45Задача 2.46

Зворотній зв’язок