Задача 2.48

Визначте період та частоту змінного струму, кутова частота якого дорівнює 100π Гц.

Дано:

Розв’язання:

ω=100 πГц

За формулою ω=2πν.

Звідси, νω = 100π=50 (Гц).

ν, T — ?

T1; T=0,02 с.
ν

Відповідь: 0,02 с; 50 Гц.

Задача 2.44Задача 2.45Задача 2.46Задача 2.47Задача 2.48Задача 2.49Задача 2.50Задача 2.51Задача 2.52

Зворотній зв’язок