Задача 2.49

EPC генератора змінного струму змінюється за законом ε = 310 sin 100πt, В. Визначте амплітуду ЕРС, частоту та період її зміни, а також ЕРС у момент часу 0,035 с.

Дано:

Розв'язання:

ε = 310 sin 100 πt
t = 0,035 с

ЕРС змінного струму змінюється за законом:

ε = εmaxsin ωt.

Отже, εmax = 310 В.

ω = 100π Гц, ω = 2πν.

εmaxν, Tε — ?

Звідси, ν ω  =  100π  = 50 (Гц).
T 1  =  1  = 0,02 (с) = 20 (мс).
ν 50

При t = 0,035 с: ε = 310 sin 100π · 0,035 = 310 sin 3,5π = –310 (В).

Відповідь: 310 В; 50 Гц; 20 мс; –310 В.

Повідомити про помилку