Частина 2. Номер 216

Прочитай рівності до кожного закону. Наведи свої приклади.
Переставний закон множення
а - b = b • а
50 - 8 = 8 • 50
400 = 400
Сполучний закон множення
(а • b) • с = а • (b • с)
(3 • 4) • 50 = 3 • (4 • 50)
600 = 600
Розподільний закон
(а + b) • c = а • c + b • c
(200 + 5) • 4 = 200 • 4 + 5 • 4
820 = 820

Розв'язання:

Переставний занок множення:
40 • 7 = 7 • 40
280 = 280
Сполучний закон множення:
(2 • 5) • 20 = 2 • (5 • 20) = 2 • 100 = 200
200 = 200
Розподільний закон:
(100 + 6) • 5 = 100 • 5 + 6 • 5

Частина 2. Номер 208Частина 2. Номер 209Частина 2. Номер 212Частина 2. Номер 213Частина 2. Номер 216Частина 2. Номер 217Частина 2. Номер 218Частина 2. Номер 219Частина 2. Номер 220

Зворотній зв’язок