Частина 2. Номер 219

Обчисли праву і ліву частини кожної рівності.

Розв'язання:

а • b = b • а
а = 8, b = 5, с = 10
8 • 5 = 5 • 8
40 = 40
(а • b) • с = а • (b • с)
(8 • 5) • 10 = 8 • (5 • 10) = 8 • 50 = 400
(а + b) • с = а • с + b • с
(8 + 5) • 10 = 8 • 10 + 5 • 10 = 80 + 50 = 130
(а - b) • с = а • с - b • с
(8 - 5) • 10 = 8 • 10 - 5 • 10 = 80 - 50 = 30

Повідомити про помилку