Частина 2. Номер 478

Склади вирази та знайди їх значення.
1. Перший доданок 531, а другий — частка чисел 240 і 8.
2. Різниця часток чисел 640 і 8 та 420 і 6.

1. 531 + (240 : 8) = 531 + 30 = 561;

2. 640 : 8 – 420 : 6 = 80 – 70 = 10.

Повідомити про помилку