Частина 2. Номер 286

1) Поясни, як помножили суму на число.
2) Розглянь інший спосіб множення суми на число.

Розв’язання

1) (4 + 3) • 9 = 7 • 9 = 63;

2) (4 + 3) • 9 = 4 • 9 + 3 • 9 = 36 + 27 = 63.

Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати.

Частина 2. Номер 282Частина 2. Номер 283Частина 2. Номер 284Частина 2. Номер 285Частина 2. Номер 286Частина 2. Номер 287Частина 2. Номер 288Частина 2. Номер 289Частина 2. Номер 290

Зворотній зв’язок