Частина 2. Номер 286

1) Поясни, як помножили суму на число.
2) Розглянь інший спосіб множення суми на число.

Розв’язання:

1) (4 + 3) • 9 = 7 • 9 = 63
2) (4 + 3) • 9 = 4 • 9 + 3 • 9 = 36 + 27 = 63
Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожний доданок і знайдені добутки додати.

Повідомити про помилку