Частина 1. Номер 190

Запиши кожне із запропонованих чисел у вигляді добутку двох будь-яких множників.

5 = 5 • 1;

6 = 2 • 3;

9 = 3 • 3;

13 = 13 • 1;

15 = 5 • 3;

16 = 2 • 8;

25 = 5 • 5;

28 = 4 • 7;

36 = 9 • 4;

40 = 4 • 10.

Повідомити про помилку