Частина 1. Номер 190

Запиши кожне із запропонованих чисел у вигляді добутку двох будь-яких множників.

5 = 5 • 1;

6 = 2 • 3;

9 = 3 • 3;

13 = 13 • 1;

15 = 5 • 3;

16 = 2 • 8;

25 = 5 • 5;

28 = 4 • 7;

36 = 9 • 4;

40 = 4 • 10.

Частина 1. Номер 183Частина 1. Номер 187Частина 1. Номер 188Частина 1. Номер 189Частина 1. Номер 190Частина 1. Номер 191Частина 1. Номер 192Частина 1. Номер 193Частина 1. Номер 194

Зворотній зв’язок