Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Розв’яжи задачу.
1) 480 : 4 = 120 (ф.) — 1 швачка пошила за 5 днів;
2) 120 : 5 = 24 (ф.) — 1 швачка пошила за 1 день;
3) 504 : 24 =21 (дн.).
Відповідь: одна швачка пошиє 504 футболки за 21 день.

2. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.
7238 + (3230 : 95 · 76) = 9822.

3. Порівняй величини.
50 635 кг > 6 т
50 т 635 кг > 6 т
Перетвори.
4 км 20 м = 4020 м

4. Знайди 2/3 від 1 год.
1 год = 60 хв
2/3 від 60 хв = 60 : 3 · 2 = 40 хв.

5. Накресли квадрат з периметром 12. Обчисли його площу.
1) 12 : 4 = 3 (см) — сторона квадрата.
2) 3 · 3 = 9 (см2)
Відповідь: площа квадрата 9 см2.

6. Маса 1/4 головки сиру 720 г. Яка маса 1/8 головки сиру?
1) 720 · 4 = 2880 (г) — маса цілої головки.
2) 2880 : 8 = 360 (г); 
Відповідь: маса 1/8 головки сиру 360 грамів.

ВАРІАНТ 2

1. Розв’яжи задачу.
1) 1820 : 7 = 260 (л) — 4 доярки надоїли за 1 день;
2) 260 : 4 = 65 (л) — 1 доярка надоїла за 1 день;
3) 65 · 10 = 650 (л).
Відповідь: одна доярка за 10 днів надоїть 650 літрів молока.

2. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.
32 471 + (4505 : 85 · 27) = 33 902.

3. Порівняй величини.
5 т < 40 975 кг;
5 т < 40 т 975 кг;
Перетвори.
70 045 м = 70 км 045 м

4. Знайди 3/5 від 1 год.
1 год = 60 хв
3/5 від 60 хв = 60 хв : 5 · 3 = 36 хв.

5. Накресли квадрат з периметром 20 см. Обчисли його площу.
1) 20 : 4 = 5 (см) — сторона квадрата.
2) 5 · 5 = 25 (см2).
Відповідь: площа квадрата 25 см2.

6. Маса 1/5 гарбуза 800 г. Яка маса 1/8 гарбуза?
1) 800 · 5 = 4000 (г) — маса цілого гарбуза.
2) 4000 : 8 = 500 (г)
Відповідь: маса 1/8 гарбуза 500 грамів.

Повідомити про помилку