Контрольна робота 6

ВАРІАНТ 1

1. Розв'яжи задачу.
1) 288 : 4 = 72 (км/год) — швидкість мотоцикліста;
2) 72 - 56 = 16 (км/год) — швидкість велосипедиста;
3) 288 : 16 = 18 (год).
Відповідь: велосипедист подолає відстань за 18 годин.

2. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.
7238 + (3230 : 95 · 76) = 9822

3. Порівняй величини.
20 кг [>] 2000 г
20 кг >2 кг
• Перетвори.
17 дм = 1700 мм

4. Знайди 1/5 від 1 км.
1 км = 1000 м
1/5 від 1000 м = 1000 м : 5 = 200 м

5. Накресли відрізок 100 мм. Познач на ньому 2/5 цього відрізка.
2/5 від 100 мм = 100 мм : 5 · 2 = 40 мм

6. Чому дорівнюють сторони прямокутника, якщо його периметр 16 м, а площа — 7 м2?
16 : 2 = 8 (м) — довжина і ширина разом.
Числа, сума яких дорівнює 8, а добуток — 7, це 7 і 1.
P = (7 + 1) · 2 = 16 (м), S = 7 · 1 = 7 (м2).
Відповідь: довжина прямокутника 7 метрів, а ширина 1 метр.

ВАРІАНТ 2

1. Розв'яжи задачу.
1) 336 : 6 = 56 (км/ год) — швидкість першого автобуса;
2) 56 + 28 = 84 (км/год) — швидкість другого автобуса;
3) 336 : 28 = 12 (год).
Відповідь: другий автобус подолає цю відстань за 12 годин.

2. Знайди значення виразу. Обчислення запиши окремими діями.
32 475 + (4505 : 85 · 27) = 33 906

3. Порівняй величини.
3000 г < 30 кг
3 кг < 30 кг
• Перетвори.
15 000 мм = 150 дм

4. Знайди 1/4 від 1 т.
1 т = 1000 кг
1/4 від 1000 кг = 1000 кг : 4 = 250 кг.

5. Накресли відрізок завдовжки 80 мм. Познач на ньому 3/4 цього відрізка.
3/4 від 80 мм = 80 : 4 · 3 = 60 мм.

6. Чому дорівнюють сторони прямокутника, якщо його периметр 14 м, а площа — 10 м2?
14 : 2 = 7 (м) — довжина і ширина разом.
Числа, сума яких дорівнює 7, а добуток — 10, це 5 і 2.
P = (5 + 2) · 2 = 14 (м), S = 5 · 2 = 10 (м2).
Відповідь: довжина прямокутника 5 метрів, а ширина — 2 метри.

Повідомити про помилку