Математика. Варіант 4

1. Укажи найбільше число.
В 1/4

2. Значення якого виразу дорівнює 450?
Б (210 – 60) · 3

3. Яке число є розв’язком рівняння 6 · x = 48 042?
А 8007

4. Пронумеруй вирази у порядку зростання їх значень.
[1] 420 – 240 : 2
[3] 420 – 450 : 3
[2] 420 – 280 : 2

5. З'єднай лініями вирази з їх значеннями.
56 : 7 + 19 ⇒ 27
(74 – 10) : 8 ⇒ 8
70 – 63 : 9 ⇒ 63

6. Накресли прямокутник, довжина якого 6 см, а площа —12 см2. Обчисли його периметр.
1) 12 : 6 = 2 (см) — ширина прямокутника.
2) (6 + 2) · 2 = 16 (см) — периметр прямокутника.
Відповідь: 16 см.

7. Два автомобілі виїхали одночасно з села у протилежних напрямках. Швидкість другого автомобіля 80 км/год. Через 3 години відстань між ними стала 450 км. З якою швидкістю рухався перший автомобіль?
1) Яка швидкість віддалення автомобілів один від одного?

450 : 3 = 150 (км/год)

2) Яка швидкість першого автомобіля?

150 – 80 = 70 (км/год)

Відповідь: 70 км/год,.

Повідомити про помилку