Контрольна робота 8

ВАРІАНТ 1

1. Чому незнайомий хлопчик був до всього байдужим?
В Він не міг ходити.

2. Яке почуття виникло в Улі після спілкування з хлопчиком?
А співчуття

3. На початку гри Уля вирішила, що
А програє хлопчику

4. Віднови послідовність. Пронумеруй пункти плану.
5 Уля повезла хлопчика у візку на прогулянку.
3 Діти розпочали гру в шашки.
1 Дівчинка з бабусею поверталися з прогулянки.
4 Захоплена грою Уля забула про хитрий задум.
2 Уля дізналася про хворобу хлопчика.

5. Встанови відповідність. З'єднай стрілками імена та відповідні висловлювання.

6. Доповни речення. Запиши потрібне слово.
Приказка — це влучний (часто римований) вислів, близький до прислів’я, але без повчального змісту. Знайди в тексті такий влучний вислів. Підкресли його.
За одного битого двох небитих дають.

ВАРІАНТ 2

1. Що здивувало короля Яна Казимира?
Б відвага козаків

2. Ян Казимир обіцяв зберегти життя козакам, якщо вони
Б складуть зброю

3. Що доручив старий січовик молодому козаку?
Б Передати Богуну бойовий прапор.

4. Віднови послідовність. Пронумеруй пункти плану.
2 Відмова козаків скласти зброю.
1 Пропозиція польського короля.
5 Загибель останнього січовика.
4 Один проти цілого війська.
3 Важливе доручення старого січовика.

5. Встанови відповідність. З’єднай стрілками частини речень.

6. Доповни речення. Запиши потрібне слово.
Прислів’я — це влучний народний вислів (часто римований) з повчальним змістом (на відміну від приказки). Знайди у тексті такий народний вислів. Підкресли його.
Срібло злото — то болото.

Повідомити про помилку