Контрольна робота 9

1 До якого жанру належить прочитаний твір?
В казка

2 Яку справу доручили Івасику?
В пасти вівці

3 У чому переконався князь після розмови з хлопчиком?
А у тому, що він відповідальний

4 Івасик не зміг показати мисливцю доріжку до села, тому що...
Б дав слово господарю привести всі вівці додому

5 Яким персонажем за своїми вчинками є пастушок Івасик?
А позитивним

6 Знайди й підкресли в тексті слова, які пояснюють, чому князь запросив хлопчика до себе.
завжди виконуєш те, що обіцяв.

7 Чи правильно вчинив пастушок Івасик, відмовившись одразу поїхати до князя? Поясни свою думку.

8 З’єднай стрілочками прізвища письменників з їхніми іменами.
Українка Леся
Костенко Ліна
Павличко Дмитро

Повідомити про помилку