Контрольна робота 1

ВАРІАНТ 1

1. Визнач жанр прочитаного твору.
В оповідання

2. Від чийого імені ведеться розповідь у творі?
А від імені автора твору

3. Де качка звила гніздечко?
В у дуплі старої верби

4. Що побачив Тетянчин тато у дуплі?  
Б п’ятеро яєць у гнізді

5. Визнач основну думку твору.
Б Дбайливе ставлення до природи.

6. Яка пора року описується в оповіданні? Доведи свою думку словами з тексту.
В оповіданні описується весна.
У качки-крижня каченята наприкінці квітня з’являються.

7. Віднови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Простав цифри в порожні клітинки.
2 Дупло у старій вербі.
1 Любить Тетянка плавати з татом на човні.
4 Минуло кілька днів...
5 Парашутики летять!
3 Тато швидко відплив від верби.

ВАРІАНТ 2

1. Визнач жанр прочитаного твору.
А оповідання

2. Від чийого імені ведеться розповідь у творі?
Б від імені автора твору

3. Де ластівки звили гніздечко?
А над вікном, що виходило на балкон

4. Що зробив хлопчик ластівкам?
В зруйнував їхнє гніздечко

5. Яке прислів’я виражає основну думку твору?
Б Нічого не руйнуй і братів менших шануй.

6. Які слова дібрав автор, щоб передати горе птахів? Запиши.
І закричали, затужили вони на весь білий світ.

7. Віднови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Простав цифри в порожні клітинки.
2 Скоро в гнізді будуть маленькі ластів’ята.
3 Андрійкова цікавість перемогла.
4 Гіркі сльози хлопчика.
1 Андрійко дуже зрадів ластівкам

8. Випиши з твору слова, у яких виявляється ставлення батьків до вчинку Андрійка.
Обоє осудливо дивилися на Андрійка... Чи не вперше його ніхто не втішав.

Повідомити про помилку