Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Визнач жанр прочитаного твору.
В оповідання

2. У якому розділі книжки можна помістити прочитаний твір?
Б «Дивосвіт природи»

3. Яку причетність до подій у творі має його автор?
А він особисто все бачив

4. Де і коли відбуваються події, про які розповідає автор?
В у лісі восени

5. Що автор називає золотими блискітками?
В жолуді

6. Визнач основну думку твору
Б Працьовита й старанна пташка.

7. Підкресли в тексті речення, у якому розповідається про те, чим вразила сойка автора.
Сойка найбільше вразила мене своєю непосидющістю.

8. Закінчи речення словами з тексту.
На розлогій сосні я побачив білку. Схопила білочка гриба і понесла на високу ялину.
Посеред галявини росте дуб-велетень.

9. Прочитай речення і запиши, що автор описав такими словами.
Він мовчазний, трохи розчарований несподіваною тишею, холодними туманами, дрібними набридливими дощами — осінній ліс.
У повітрі літають казкові жовтогарячі жар-птиці — осіннє листя.

10. Віднови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Простав цифри в порожні клітинки.
2 Будь непомітним — і побачиш мешканців лісу.
4 Золотий килим під дубом.
1 Зажурився осінній ліс.
5 Сойка збирає жолуді і складає у схованки.
6 Настане весна — і жолуді проростуть.
3 Їжачок і білочка готують запаси на зиму.

11. Постав і запиши два запитання за змістом твору.
1. Які дива природи побачив автор в осінньому лісі?
2. До чого закликає автор кожного читача цього твору?

12. Добери і запиши свій заголовок до прочитаного твору:
Осінні дива навколо тебе. Працьовита пташка. Як сойка дуби вирощує?

ВАРІАНТ 2

1. Визнач жанр прочитаного твору.
Б оповідання

2. У якому розділі книжки можна помістити прочитаний твір?
Б «Сторінки з книги Природи»

3. Яку причетність до подій у творі має його автор?
А він особисто все бачив

4. Де і коли відбуваються події, про які розповідає автор?
Б у лісі восени

5. Яку пташку автор твору називає «лісовою флейтою»?
А іволгу

6. Визнач основну думку твору.
В Працьовита й старанна пташка.

7. Підкресли в тексті речення, у якому розповідається про те, що є улюбленими ласощами сойки.
Жолуді — улюблені сойчині ласощі.

8. Закінчи речення словами з тексту.
На кожну гілочку туман чіпляє крапельку води.
Перелітають з дерева на дерево синиці.
На високій груші примостилася сойка.

9. Поясни значення вислову «Осінній день — як заячий хвіст, а справ он скільки».
Восени день стає коротшим, а всім лісовим мешканцям слід вчасно приготуватися до приходу зими.

10. Віднови послідовність пунктів плану відповідно до змісту твору. Простав цифри в порожні клітинки.
2 Ліс живе своїм життям.
3 Співає-заливається сойка.
1 Прогулянка в осінньому лісі.
5 Дубовий гай зашумить під весняним небом.
4 Приготування запасів на зиму.

11. Постав і запиши два запитання за змістом твору.
1. Які звуки наслідувала сойка?
2. Чому автору шкода сойчиної праці?

12. Добери і запиши свій заголовок до прочитаного твору
Будь уважним до природи. Невтомна трудівниця. Гай, посаджений сойкою.

Повідомити про помилку