Варіант 9

1. 5897 дм =
Б 589 м 7 дм

2. Вибери ряд, у якому числа розміщені в порядку зростання.

Б  1 1 1 .
10 5 3

3. Визнач, значення якого виразу дорівнює 60.
В 45 + 75 : 5 (45 + 75 : 5 = 45 + 15 = 60)

4. З’єднай лініями частини речень так, щоб твердження були правильними.

5. 16 686 : 27 · (39045 – 38 948) = 59 946

6. Площа прямокутника 21 см2, його ширина — 3 см. Побудуй відрізок довжина якого дорівнює різниці довжини і ширини прямокутника.
1) 21 : 3 = 7 (см) — довжина прямокутника.
2) 7 – 3 = 4 (см) — різниця довжини і ширини прямокутника.

7. Два автобуси їхали з однаковою швидкістю. Перший автобус був у дорозі 6 год, а другий — 4 год. Другий автобус проїхав на 130 км менше, ніж перший. Скільки кілометрів проїхав кожний автобус?
1) 6 – 4 = 2 (год) — на стільки менше був у дорозі другий автобус.
2) 130 : 2 = 65 (км/год) — швидкість автобусів.
3) 65 · 6 = 390 (км) — проїхав перший автобус.
4) 390  130 = 260 (км) — проїхав другий автобус.
Відповідь: 390 км; 260 км.

Зворотній зв’язок