Комбінована контрольна робота 1

ВАРІАНТ 1

1. Розв’яжи задачу.
З одного залізничного вокзалу у протилежних напрямках вирушили два потяги. Швидкість першого 85 км/год, а другого — на 10 км/год менша. Яка відстань буде між потягами через 5 годин після початку руху?

1) 85 – 10 = 75 (км/год) — швидкість другого потяга;
2) 85 · 5 = 425 (км) — проїхав перший потяг;
3) 75 · 5 = 375 (км) — проїхав другий потяг;
4) 425 + 375 = 800 (км) — відстань між потягами.
Відповідь: через 5 годин після початку руху відстань між потягами буде 800 кілометрів.

2. Обчисли значення виразу.
78 048 : 72 + (47 020 – 9000 : 300)

1) 9000 : 300 = 30;
2) 47020 – 30 = 46990;
3) 78048 : 72 = 1084;
4) 46 990 + 1084 = 48 074.

3. Виконай дії.
(320 + 480) · 100 = 800 · 100 = 80 000;
351 000 + 300 = 351 300.

4. Запиши вираз і обчисли його значення.
Частку чисел 13 048 і 4 збільшити у 2 рази.

13 048 : 4 · 2 = 3262 · 2 = 6524.

5. Заповни пропуски
8 м 20 см = 820 см;
5 м 40 см = 540 см;
820 см – 540 см = 280 см = 2 м 80 см;
8 м 20 см > 5 м 40 см на 2 м 80 см.
2/3 року = 2/3 · 12 = 8 місяців;
3/4 року = 3/4 · 12 = 9 місяців;
2/3 року < 3/4 року на 1 місяць.

6. Розв’яжи рівняння x : 3 = 3010.
x = 3010 · 3 = 9030;

7. Побудуй квадрат, площа якого дорівнює 16 см2. Знайди його периметр.
Якщо площа квадрата 16 см2, то його сторона — 4 см.
Отже, периметр квадрата, 4 + 4 + 4 + 4 = 16 см.

8. Устав такі цифри, щоб рівності стали істинними.
96 : 16 = 6;
79 + 31 = 110
78 + 32 = 110
77 + 33 = 110
76 + 34 = 110
75 + 35 = 110
74 + 36 = 110
73 + 37 = 110
72 + 38 = 110
71 + 39 = 110

ВАРІАНТ 2

1. Розв’яжи задачу.
З одного вокзалу у протилежних напрямках вирушили два автобуси. Швидкість першого 65 км/год, а другого — на 10 км/год більша. Яка відстань буде між автобусами через 6 годин після початку руху.

1) 65 + 10 = 75 (км/год) — швидкість другого автобусу;
2) 65 · 6 = 390 (км) — проїхав перший автобус;
3) 75 · 6 = 450 (км) — проїхав другий автобус;
4) 390 + 450 = 840 (км) — відстань між автобусами.
Відповідь: через 6 годин після початку руху відстань між автобусами буде 840 кілометрів.

2. Обчисли значення виразу.
195 808 : 32 + (74 050 – 8000 : 400)

1) 8000 : 400 = 20;
2) 74 050 – 20 = 74 030;
3) 195 808 : 32 = 6119;
4) 6119 + 74 030 = 80 149.

3. Виконай дії.
(4800 – 800) : 1000 = 4000 : 1000 = 4;
294 000 + 800 = 294 800.

4. Запиши вираз і обчисли його значення.
Різницю чисел 384 012 і 12 306 зменшити у 3 рази.

(384 012 – 12 306) : 3 = 37 1706 : 3 = 123 902.

5. Заповни пропуски.
3/5 год = 3/5 · 60 = 36 хвилин,
1/2 год = 1/2 · 60 = 30 хвилин,
3/5 год > 1/2 год на 6 хв.
4 км 300 м = 4300 м, 7 км 200 м = 7200 м;
7200 – 4300 = 2900 м = 2 км 900 м;
4 км 300 м < 7 км 200 м на 2 км 900 м.

6. Розв’яжи рівняння x : 4 = 2001.
x = 2001 · 4 = 8004.

7. Побудуй квадрат, площа якого дорівнює 9 см2. Знайди його периметр.
Якщо площа квадрата дорівнює 9 см2, то його сторона — 3 см.
Отже, його периметр, 3 + 3 + 3 + 3 = 12 см.

8. Устав такі цифри, щоб рівності стали істинними.
90 : 30 = 3.
59 + 61 = 120;
58 + 62 = 120;
57 + 63 = 120;
56 + 64 = 120;
55 + 65 = 120;
54 + 66 = 120;
53 + 67 = 120;
52 + 68 = 120;
51 + 69 = 120.

Повідомити про помилку