Контрольна робота 4

ВАРІАНТ 1

1. Яке число з поданих більше за число 507 839?
В 507 850

2. Яка найбільша остача може бути при діленні на 18?
В 17

3. Які цифри пропущено в записі?
Б 8 і 9

4. У якому з кіл проведено діаметр?
А

5. Яка з поданих рівностей є істинною?
А (2800 г + 200 г = 3000 г, 250 кг · 4 = 1 т)

6. На ділянці завдовжки 9 м і завширшки 12 м побудували будинок, який займає площу 58 м2. Яка площа ділянки залишилась вільною?
1) 9 · 12 = 108 (м2) — загальна плоша ділянки;
2) 108 – 58 = 50 (м2) — вільна площа.
Відповідь: 50 м2.

7. Обчисли значення виразу.
1 000 000 – (345 • 16:60 + 10 756)
1) 345 · 16 = 5520;
2) 5520 : 60 = 92;
3) 92 + 10 756 = 10 848;
4) 1 000 000 – 10 848 = 989 152.

8. Із двох міст, відстань між якими 770 км, одночасно вирушили назустріч один одному два потяги. Пёрший потяг рухався зі швидкістю 52 км/год. Знайди швидкість другого потяга, якщо вони зустрілися через 7 год.
1) 52 · 7 = 364 (км) — пройшов перший потяг до зустрічі;
2) 770 – 364 = 406 (км) — пройшов другий потяг до зустрічі;
3) 406 : 7 = 58 (км/год) — швидкість другого потяга.
Відповідь: 58 км/год.

ВАРІАНТ 2

1. Яке з поданих чисел менше від числа 825 309?
Б 815 903

2. Яка найбільша остача може бути при діленні на 15?
А 14

3. Які цифри пропущено в записі?
Б 3 і 7

4. У якому з кіл проведено радіус?
Б

5. Яка з поданих рівностей є істинною?
В (12 км 50 м – 70 м = 11 км 80 м, 208 кг : 4 = 52 кг)

6. На ділянці завдовжки 8 м і завширшки 14 м побудували парник, який займає площу 12м2. Яка площа ділянки залишилась вільною?
1) 8 · 14 = 112 (м2) — загальна площа ділянки;
2) 112 – 12 = 100 (м2) — вільна площа.
Відповідь: 100 м2.

7. Обчисли значення виразу.
1 000 000 – (5446 : 14 • 40 + 5 602)
1) 5446 : 14 = 389;
2) 389 · 40 = 15 560;
3) 15 560 + 5 602 = 21 162;
4) 1 000 000 – 21 162 = 978 838.

8. Від пристані одночасно в протилежних напрямках вирушили два моторні човни. Через 6 годин відстань між ними була 378 км. Знайди швидкість другого човна, якщо швидкість першого — 35 км/год.
1) 35 · 6 = 210 (км) — пройшов перший човен за 6 годин;
2) 378 – 210 = 168 (км) — пройшов другий човен за 6 годин;
3) 168 : 6 = 28 (км/год) — швидкість другого човна.
Відповідь: 28 км/год.

Зворотній зв’язок