Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Яка цифра стоїть у розряді сотень тисяч числа 409 751?
В 4

2. У якому ряду чисел усі дроби дорівнюють числу 1?
Б

3. Як обчислити периметр прямокутника зі сторонами 11 см і 7 см?
Б (11 + 7) • 2

4. Який правильний порядок дій у виразі?
Б

5. Чому дорівнює добуток чисел 5203 і 26?
Б 135 278

6. Площа поля, що має форму прямокутника — 240 км2. Яку довжину має поле, якщо його ширина 12 км?
240 : 12 = 20 км.

7. Обчисли значення виразів.
82 127 – b : 63 • 90, якщо b = 1071
1) 1071 : 63 = 17;
2) 17 · 90 = 1530;
82 127 – 1530 = 80 597.
53 к · 7 = 371 к = 3 грн 71 к.

8. Із селища до міста виїхав рейсовий автобус зі швидкістю 60 км/год. Одночасно з міста назустріч йому виїхав інший рейсовий автобус, швидкість якого на 12 км/год більша. Через скільки годин вони зустрінуться, якщо відстань між селищем і містом становить 396 км?

Розв’язання

1) 60 + 12 = 72 (км/год) — швидкість другого автобуса;
2) 60 + 72 = 132 (км/год) — швидкість зближення автобусів;
3) 396 : 132 = 3 (год) — час, через який вони зустрінуться.

Відповідь: автобуси зустрінуться через 3 години.

ВАРІАНТ 2

1. Яка цифра стоїть у розряді одиниць тисяч числа 987 503?
Б 7

2. У якому ряду чисел усі дроби дорівнюють числу 1?
В

3. Як обчислити периметр прямокутника зі сторонами 13 см і 6 см?
Б 13 • 2 + 6 • 2

4. Який правильний порядок дій у виразі?
В

5. Чому дорівнює добуток чисел 3106 і 42?
Б 130 452

6. Площа ділянки, що має форму прямокутника — 420 м2. Яку довжину має ділянка, якщо її ширина 14 м?
420 : 14 = 30 м.

7. Обчисли значення виразів.
71 418 – b : 56 • 80, якщо b = 1008
1) 1008 : 56 = 18;
2) 18 · 80 = 1440;
3) 71 418 – 1440 = 69 978.
86 к · 6 = 516 к = 5 грн 16 к.

8. Відстань між двома портами — 424 км. Із цих портів одночасно назустріч один одному вирушили два катери. Швидкість одного з них — 56 км/год, а іншого — на 6 км/год менша. Через скільки годин вони зустрінуться?

Розв’язання

1) 56 – 6 = 50 (км/год) — швидкість другого катера;
2) 56 + 50 = 106 (км/год) — швидкість зближення катерів;
3) 424 : 106 = 4 (год) — час, через який вони зустрінуться.

Відповідь: катери зустрінуться через 4 години.

Повідомити про помилку