Контрольна робота 8

ВАРІАНТ 1

1. Як записують число двісті сорок п’ять тисяч триста сім?
Б 245 307

2. Швидкість польоту шпака 80 км/год. Швидкість польоту чайки складає 3/4 польоту шпака. Яка швидкість польоту чайки?
В (80 · 3 = 240, 240 : 4 = 60)

3. Яке число пропущене?
Б 16

4. Яке число є розв’язком рівняння y : 8 = 201?
А (168 : 8 = 21, 108 : 8 = 13,5).

5. Скільки цифр буде у частці при діленні числа 6300 на число 21?
В три цифри (6300 : 21 = 300)

6. Довжина прямокутника дорівнює 70 мм, а його ширина — у 2 рази менша від довжини. Чому дорівнює периметр такого прямокутника?
1) 70 : 2 = 35 (мм) — ширина прямокутника;
2) 2 · (35 + 70) = 2 · 105 = 210 (мм) = 21 см — периметр прямокутника.
Відповідь: 21 см.

7. Обчисли значення виразів.
(6711 – 32 012 : 53) · 4 + 309 = 24 737.
1) 32 012 : 53 = 604;
2) 6711 – 604 = 6107;
3) 6107 · 4 = 24 428;
4) 24 428 + 309 = 24 737.
1 км : 5 = 1000 м : 5 = 200 м.

8. Фермер зібрав 38 мішків пшениці й 18 мішків жита. Маса пшениці була на 16 центнерів більша, ніж маса жита. Скільки кілограмів жита і кілограмів пшениці зібрав фермер окремо, якщо всі мішки із зерном мали однакову масу?

Розв’язання

Оскільки пшениці було на 38 – 18 = 20 мішків більше, то 20 мішків важать 16 центнерів = 16 · 100 = 1600 кг.
Звідси, один мішок важить 1600 : 20 = 80 кг.
80 · 38 = 3040 (кг) — маса пшениці;
3040 – 1600 = 1440 (кг) — маса жита.
Відповідь: 3040 кг пшениці і 1440 кг жита.

ВАРІАНТ 2

1. Як записують число дев’яносто шість тисяч вісімдесят три?
Б 96 083

2. Маса кавуна становить 3 кг. Яка маса 3/10 кавуна?
В (3 · 3 = 9, 9 : 10 = 0,9 кг = 900 г).

3. Яке число пропущене?
Б 90

4. Яке число є розв’язком рівняння y · 9 = 5589?
А 621

5. Скільки цифр буде у частці при діленні числа 4200 на число 14?
В три цифри

6. Ширина прямокутника дорівнює 25 мм, а його довжина — у 2 рази більша від ширини. Чому дорівнює периметр такого прямокутника.
1) 25 · 2 = 50 мм — довжина прямокутника;
2) 2 · (50 + 25) = 2 · 75 = 150 мм — периметр.
Відповідь: 150 мм.

7. Обчисли значення виразів.
(4322 – 51 085 : 17) · 6 + 604 = 8506.
1) 51 085 : 17 = 3005;
2) 4322 – 3005 = 1317;
3) 1317 · 6 = 7902;
4) 7902 + 604 = 8506.
1 кг : 2 = 1000 г : 2 = 500 г.

8. Господиня купила по однаковій ціні  7 кг яблук і 3 кг груш. За яблука вона заплатила на 56 грн більше, ніж за груші. Скільки коштують яблука і груші окремо?

Розв’язання

1) 7 – 3 = 4 (кг) — на стільки більше яблук;
2) 56 : 4 = 14 (грн) — вартість 1 кг фруктів;
3) 7 · 14 = 98 (грн) — коштують яблука;
4) 3 · 14 = 42 (грн) — коштують груші.
Відповідь: яблука коштують 98 гривень, а груші — 42 гривні.

Зворотній зв’язок