Контрольна робота 10

ВАРІАНТ 1

1. Знайди значення виразу.
34 048 : (407 · 34 – 13 782) = 34 048 : (13 838 – 13 782) = 34 048 : 56 = 608

2. Запиши іменовані числа в порядку спадання.
32 ц 70 кг, 3 т 2 ц 7 кг, 3 т 27 кг

3. Розв’яжи рівняння.
у : (5400 : 90) = 120
у : 60 = 120
у = 120 · 60
у = 7200
7200 : 60 = 120

4. Розв’яжи задачу.
Олег спостерігав, як рухалася мураха вздовж олівця довжиною 270 мм. Цю відстань вона подолала за 6 с. А потім сонечко пройшло цей шлях за 30 с. На скільки швидкість мурахи більша за швидість сонечка?
1) 270 : 6 = 45 (мм/с)
2) 270 : 30 = 9 (мм/с)
3) 45 – 9 = 36 (мм/с)
Відповідь: на 36 мм/с більша.

5. Розв’яжи задачу і виконай побудову фігури.
Костику для аплікації треба вирізати прямокутник, ширина якого — 3 см, а довжина — у 2 рази більша. Побудуй прямокутник, який треба вирізати Костику, та обчисли його периметр.
3 · 2 = 6 (см) — довжина прямокутника
(3 + 6) · 2 = 18 (см) — периметр прямокутника

6. Розв’яжи задачу усно, запиши відповідь.
У класі навчається 11 хлопчиків та 15 дівчаток. Половина учнів класу бере участь у конкурсі «Найрозумніший». Яка найменша кількість дівчаток може взяти участь у конкурсі?
Відповідь: найменша кількість — 2 дівчинки.

ВАРІАНТ 2

1. Знайди значення виразу.
27 807 : (508 · 37 – 18 727) = 403
27 807 : (18 796 – 18 727) = 27 807 : 69 = 403

2. Запиши іменовані числа в порядку спадання.
43 002 мм, 4320 мм, 4 м 30 см 2 мм

3. Розв’яжи рівняння.
k · (6400: 80) = 2400
k · 80 = 2400
k = 2400 : 80 = 30
30 · 80 = 2400

4. Розв’яжи задачу.
За 5 хв комар пролетів 155 м, а муха за 7 хв — 364 м. На скільки швидкість комара менша за швидкість мухи?
1) 155 : 5 = 31 (м/хв)
2) 364 : 7 = 52 (м/хв)
3) 52 – 31 = 21 (м/хв)
Відповідь: на 21 м/хв менша.

5. Розв’яжи задачу і виконай побудову фігури.
Підковдру для лялькової ковдри прямокутної форми потрібно оздобити тасьмою. Довжина ковдри — 11 см, а ширина — на 5 см менша. Побудуй прямокутник, який буде викрійкою, та визнач, скільки сантиметрів тасьми потрібно для оздоблення підковдри по її периметру.
1) 11 – 5 = 6 (см) — ширина підковдри
2) (11 + 6) · 2 = 34 (см) — периметр підковдри і довжина тасьми

6. Розв’яжи задачу усно, запиши відповідь.
У 4-А класі навчається 14 дівчаток, а у 4-Б класі — 18. Половина всіх четвертокласниць узяла участь у конкурсі «Міс школи». Яка найменша кількість дівчаток 4-Б класу могла взяти участь у конкурсі?
Відповідь
: 2 дівчинки щонайменше.

Зворотній зв’язок