Контрольна робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Скільки цифр у записі частки чисел 389 114 : 506?
Б 3 цифри

2. Яке іменоване число є найбільшим?
Б 200 ц 56 кг

3. Яке число є розв’язком задачі?
Автобус Київ-Черкаси, яким збирається їхати Андрійко з мамою, відправляється в рейс о 14 год 20 хв. На дорогу з дому до автовокзалу їм потрібно витратити 45 хв. О котрій годині найпізніше може вийти з дому Андрійко з мамою, щоб встигнути на автобус?
Б 13 год 35 хв

4. З’єднай лінією висловлювання з відповідним числовим виразом.
Різницю чисел 102 і 17 збільшили на частку чисел 81 і 3. → (102 – 17) + 81 : 3
До числа 102 додали добуток чисел 17 і З, результат зменшили на 81. → 102 + 17 · 3 – 81
17 помножили на різницю чисел 102 і 81, результат зменшили у 3 рази. → 17 · (102 – 81) : 3

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі.
У фермерському господарстві за день зібрали 12 ящиків полуниці й 9 ящиків малини, усього — 279 кг ягід. Маса одного ящика з полуницею — 12 кг. На скільки важчий ящик з малиною за ящик з полуницею?
1) Яка маса усіх ящиків з полуницею?
2) Яка маса усіх ящиків з малиною?
3) Яка маса одного ящика з малиною?
4) На скільки важчий ящик з малиною за ящик з полуницею?

6. Обчисли вираз і запиши його значення. 58 838 : (307 · 89 – 27 250) = 806
307 · 89 = 27 323
27 323 – 27 250 = 73
58 838 : 73 = 806

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
Стільниця кухонного стола має форму прямокутника, довжина якого — 21 дм, а ширина складає 2/7 довжини. Для встановлення мийки в стільниці вирізали отвір у формі квадрата площею 16 дм2. Якою стала площа стільниці?

Розв’язання

1) 21 · 2 : 7 = 3 · 2 = 6 (дм) — ширина стільниці;
2) 21 · 6 = 126 (дм2) — була площа стільниці;
3) 126 – 16 = 110 (дм2) — стала площа стільниці

Відповідь: площа стільниці стала 110 дм2.

ВАРІАНТ 2

1. Скільки цифр у записі частки чисел 235 683 : 609?
Б 3 цифри

2. Яке іменоване число є найменшим?
A 30 дм 47 мм

3. Яке число є розв'язком задачі?
Бабуся чекає Максимка в гості в неділю о 12 год. На дорогу до бабусі хлопчикові треба витратити 4 год 25 хв. О котрій годині йому треба вийти з дому, щоб вчасно приїхати до бабусі?
Б 7 год 35 хв

4. З'єднай лінією висловлювання з відповідним числовим виразом.
Добуток чисел 90 і 5 зменшили на частку чисел 132 і 4. → 90 · 5 – 132 : 4
Добуток числа 90 і суми чисел 4 і 5 зменшили на 132. → 90 · (4 + 5) – 132
Від числа 132 відняли частку чисел 90 і 5, яку збільшили в 4 рази. → 132 – 90 : 5 · 4

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв’язування задачі.
За 7 наборів шахів та за 12 наборів шашок заплатили 1572 грн. Ціна набору шахів — 96 грн. На скільки гривень набір шахів дорожчий за набір шашок?
1) Яка вартість усіх наборів шахів?
2) Яка вартість усіх наборів шашок?
3) Яка ціна набору шашок?
4) На скільки дорожчий набір шахів за набір шашок?

6. Обчисли вираз і запиши його значення.
408 · (395 – 19 712 : 64) = 35 496

1) 19 712 : 64 = 308
2) 395 – 308 = 87
3) 408 · 87 = 35 496

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
За дизайнерським задумом 2/9 площі стіни кімнати пофарбували у світло-зелений колір, а решту — в жовтий. Яка площа стіни жовтого кольору, якщо довжина кімнати — 12 м, а висота — 3 м?

Розв’язання

1) 12 · 3 = 36 (м2) — площа стіни
2) 36 · 2 : 9 = 8 (м2) — площа, пофарбована в світло-зелений колір
3) 36 – 8 = 28 (м2) — площа стіни жовтого кольору

Відповідь: площа стіни жовтого кольору 28 м2.

Зворотній зв’язок