Контрольна робота 6

ВАРІАНТ 1

1. Яке число є значенням виразу 3 год 48 хв + 5 год 57 хв?
Б 9 год 45 хв

2. Який розв’язок задачі?
З 25 кг соняшнику одержують 18 кг насіння. Скільки кілограмів насіння можна одержати з 75 кг соняшнику?
А 54 кг

3. У якому рядку всі числа с розв’язками нерівності 4200 : a > 70?
В 6, 7, 10

4. З’єднай лінією вирази з однаковими значеннями без письмових обчислень.
27 · 16 → 27 · 17 – 27
34 · 15 → 34 · 10 + 34 · 5
15 · 28 → 15 · 2 · 14

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв’язування задачі.
Настуся зробила коробочку для намистин, дно якої має форму прямокутника площею 66 см2. Довжина сторони коробочки — 11 см. Якої довжини треба взяти клейку стрічку, щоб один раз обгорнути нею стінки коробочки?
6) Записати відповідь на запитання задачі.
3) Знайти ширину дна коробочки за відомою площею і довжиною.
4) Скласти вираз на знаходження периметра прямокутника.
2) Визначити, чи є в умові задачі всі дані для знаходження периметра прямокутника.
5) Обчислити значення виразу на знаходження периметра прямокутника.
1) Визначити величину, яку необхідно знайти, щоб обчислити довжину клейкої стрічки для обгортання стінок коробочки.

6. Обчисли вираз та запиши його значення.
204 · (603 – 34 103 : 67) = 19 176.
1) 34 103 : 67 = 509;
2) 603 – 509 = 94;
3) 204 · 94 = 19 176.

7. Розв'яжи задачу з поясненням.
Катруся і Василько вийшли разом з музичної школи й пішли в протилежних напрямках, кожен до свого дому. Через 8 хв відстань між ними була 904 м. Василько рухався зі швидкістю 65 м/хв. З якою швидкістю йшла додому Катруся?
1) 8 · 65 = 520 (м) — пройшов Василько
2) 904 – 520 = 384 (м) — пройшла Катруся
3) 384 : 8 = 48 (м/хв) — швидкість Катрусі.
Відповідь: Катруся йшла додому зі швидкістю 48 м/хв.

ВАРІАНТ 2

1. Яке число є значенням виразу 2 год 55 хв + 4 год 39 хв?
В 7 год 34 хв

2. Який розв'язок задачі?
Із 32 кг свіжих яблук виходить 7 кг сушених. Скільки кілограмів сушених яблук можна отримати з 96 кг свіжих?
Б 21 кг

3. У якому рядку всі числа є розв'язками нерівності 5600 : a < 80?
В 80, 100, 700

4. З'єднай лінією вирази з однаковими значеннями, без письмових обчислень.
47 · 19 → 47 · 20 – 47
64 · 13 → 64 · 10 + 64 · 3
35 · 42 → 35 · 2 · 21

5. Пронумеруй по порядку пункти плану розв'язування задачі.
Щоб зробити майданчик для паркування іграшкових машин, Івасик узяв дошку прямокутної форми площею 84 см2 і шириною 7 см. Для кріплення огорожі він забив у кожному кутку дошки по цвяху. Якої довжини дріт треба відрізати Івасикові, щоб один раз обвести його навколо цвяхів по краю дошки?
3) Знайти довжину дошки за відомою площею і шириною.
6) Записати відповідь па запитання задачі.
2) Визначити, чи є в умові задачі всі дані для знаходження периметра прямокутника.
5) Обчислити значення виразу для знаходження периметра прямокутника.
4) Скласти вираз на знаходження периметра прямокутника.
1) Визначити величину, яку необхідно знайти, щоб обчислити довжину дроту для обведення цвяхів по краю дошки.

6. Обчисли вираз та запиши його значення.
307 · (31 408 : 52 – 539) = 19 955.
1) 31 408 : 52 = 604;
2) 604 – 539 = 65;
3) 307 · 65 = 19 955.

7. Розв’яжи задачу з поясненням.
Соломійка та Марко вийшли разом з книжкової виставки й пішли в протилежних напрямках, кожен до свого дому. Через 7 хв відстань між ними була 798 м. Марко йшов зі швидкістю 64 м/хв. З якою швидкістю йшла додому Соломійка?
1) 64 · 7 = 448 (м) — пройшов Марко
2) 798 – 448 = 350 (м) — пройшла Соломійка
3) 350 : 7 = 50 (м/хв) — швидкість Соломійки.
Відповідь: Соломійка йшла додому зі швидкістю 50 м/хв.

Зворотній зв’язок