Контрольна робота №1

ВАРІАНТ 1

1. До чисел 79 999, 100 000 запиши попереднє і наступне числа.
1) попереднє — 79 998, наступне — 80 000;
1) попереднє — 99 999, наступне — 100 001.

2. Запиши вираз і знайди його значення. Від добутку чисел 1628 і 5 відняти частку чисел 2744 і 7.
1628 · 5 – 2744 : 7.
1) 1628 · 5 =  8140;
2) 2744 : 7 = 392;
3) 8140 – 392 = 7748.

3. Розв’яжи задачу.
З першої ділянки зібрали 9 мішків картоплі, а з другої — 4 такі самі мішки. З другої ділянки зібрали на 250 кг менше, ніж із першої. Скільки кілограмів картоплі зібрали з кожної ділянки?

Розв’язання

1) 9 – 4 = 5 (м.) — на стільки більше мішків зібрали з першої ділянки;
2) 250 : 5 = 50 (кг) — вага одного мішка;
3) 50 · 9 = 450 (кг) — зібрали з першої ділянки;
4) 50 · 4 = 200 (кг) — зібрали з другої ділянки.

Відповідь: 450 кг, 200 кг.

4. Виконай обчислення.
10 км 285 м : 5; 9 м 35 см : 55 см;

1) 10 км 285 м : 5 = 10 285 м : 5 = 2057 м = 2 км 57 м;
2) 9 м 35 см : 55 см = 935 см : 55 см = 17.

5. Розв’яжи рівняння.
(4508 – 540) : x = 16.

x = (4508 – 540) : 16;
x = 3968 : 16;
x = 248.

6. Розв’яжи задачу.
Периметр майданчика квадратної форми дорівнює 280 м. Знайди площу майданчика.

Розв’язання

Нехай x — сторона майданчика.
Тоді, x + x + x + x = 280;
4x = 280;
x = 70 (м).
Площа майданчика дорівнює x · x = 70 · 70 = 4900 (м2).

Відповідь: 4900 м2.

ВАРІАНТ 2

1. До чисел 59 999, 90 000 запиши попереднє і наступне числа.
1) попереднє — 59 998, наступне — 60 000;
2) попереднє — 89 999, наступне — 90 001.

2. Запиши вираз і знайди його значення. Від частки чисел 645 348 і 4 відняти добуток чисел 3897 і 6.
645 348 : 4 – 3897 · 6;
1) 645 348 : 4 = 161 337;
2) 3897 · 6 = 23 382;
3) 161 337 – 23 382 = 137 955.

3. Розв’яжи задачу.
Два автомобілі їхали з однаковою швидкістю. Перший був у дорозі 8 год, а другий — 3 год. Перший проїхав на 320 км більше, ніж другий. Скільки кілометрів проїхав кожний автомобіль?

Розв’язання

1) 8 – 3 = 5 (год) — на стільки часу довше перший автомобіль був у дорозі;
2) 320 : 5 = 64 (км/год) — швидкість автомобілів;
3) 64 · 8 = 512 (км) — проїхав перший автомобіль;
40 512 – 320 = 192 (км) — проїхав другий автомобіль.

Відповідь: 512 км, 192 км.

4. Виконай обчислення.
1 т 560 кг : 15 кг
9 м 52 см : 56

1) 1 т 560 кг : 15 кг = 1560 кг : 15 кг = 104;
2) 9 м 52 см : 56 = 952 см : 56 = 17 см.

5. Розв’яжи рівняння.
(7315 – 6895) : x = 28.

x = (7315 – 6895) : 28;
x = 420 : 28:
x = 15.

6. Розв’яжи задачу.
Периметр майданчика квадратної форми дорівнює 320 м. Знайди площу майданчика.

Розв’язання

Нехай x — сторона майданчика.
Тоді, x + x + x + x = 320;
4x = 320;
x = 80 (м).
Площа майданчика дорівнює x · x = 80 · 80 = 6400 (м2).

Відповідь: 6400 м2.

Повідомити про помилку