Контрольна робота №12

ВАРІАНТ 1

1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 906 сотень. Запиши його і розклади на розрядні доданки.
90 659 = 90 000 + 600 + 50 + 9.

2. Знайди значення виразу, якщо a = 73, b = 93.
650 · 73 + 32 457 : 93 = 47 799.
1) 650 · 73 = 47 450;
2) 32 457 : 93 = 349;
3) 47 450 + 349 = 47 799.

3. Розв’яжи рівняння,
x : 43 = 1524 + 778;
x : 43 = 2302;
x = 2302 · 43;
x = 98 986.

4. Розв’яжи задачу.
У першому будинку було 256 квартир, у другому — у 2 рази більше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому будинках разом. Скільки під’їздів у третьому будинку, якщо в кожному під’їзді 64 квартири?

Розв’язання

1) 256 · 2 = 512 (кв.) — у другому будинку;
2) 512 + 256 = 768 (кв.) — у третьому будинку;
3) 768 : 64 = 12 (п.) — під’їздів у третьому будинку.

Відповідь: 12 під’їздів.

5. Устав пропущені математичні знаки, щоб рівності були істинними.
90 · 30 – 700 = 2000;
600 : 20 + 50 = 80.

6. Знайди і виправ помилки.
9 т 544 кг = 9544 кг;
76 грн 83 к. = 7683 к.;
8 м 7 дм = 87 дм;
2 ц 3 кг = 203 кг;
3 доби = 72 год;
1 дм 1 см = 110 мм.

ВАРІАНТ 2

1. Серед поданих чисел вибери число, у якому 7508 десятків. Запиши його і розклади на розрядні доданки.
75 083 = 70 000 + 5000 + 80 + 3.

2. Знайди значення виразу, якщо a = 46, b = 51.
(16 008 : 46 + 4803) · 51 = 262 701.
1) 16 008 : 46 = 348;
2) 348 + 4803 = 5151;
3) 5151 · 51 = 262 701.

3. Розв’яжи рівняння.
x : 25 = 2571 – 1922;
x : 25 = 649;
x = 649 · 25;
x = 16 225.

4. Розв’яжи задачу.
У першому кінотеатрі — 608 місць, у другому — у 2 рази менше, ніж у першому, а в третьому стільки, скільки в першому та другому кінотеатрах разом. Скільки рядів у третьому кінотеатрі, якщо в кожному ряді по 38 місць?

Розв’язання

1) 608 : 2 = 304 (м.)  — у другому кінотеатрі;
2) 608 + 304 = 912 (м.) — у третьому кінотеатрі;
3) 912 : 38 = 24 (р.) — рядів у третьому кінотеатрі.

Відповідь: 24 ряди.

5. Устав пропущені математичні знаки, щоб рівності були істинними.
90 · 40 – 600 = 3000;
400 : 20 + 80 = 100.

6. Знайди і виправ помилки.
860 мм = 86 см;
36 м 90 см = 3690 см;
400 дм = 40 м;
7 т 2 кг = 7002 кг;
10 000 к. = 100 грн;
6 год = 360 хв.

Повідомити про помилку