Контрольна робота №2

ВАРІАНТ 1

1. Запиши числа, які складаються з:
• 8 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 сотень і 4 одиниць;
• 57 одиниць II класу і 206 одиниць І класу.

1) 850 604;
2) 57 206.

2. Розв’яжи задачу.
На молокозавод привезли 2800 л молока в однакових бідонах з одного фермерського господарства, а з іншого господарства — 1/4 цієї кількості. Скільки бідонів знадобилося, щоб розлити все молоко, якщо в кожний бідон вміщується 25 л молока?

Розв’язання

1) 2800 : 4 = 700 (л) — привезли з другого господарства;
2) 2800 + 700 = 3500 (л) — привезли всього;
3) 3500 : 25 = 140 (шт.) — білонів потрібно.

Відповідь: 140 бідонів.

3. Знайди значення виразу.
173 · 908 – (95 268 + 10 032) : 15 = 150 064
1) 95 268 + 10 032 = 105 300;
2) 105 300 : 15 = 7 020;
3) 173 · 908 = 157 084;
4) 157 084 – 7020 = 150 064.

4. Порівняй іменовані числа (>, <, =)
4 год > 239 хв; 175 < 3 хв; 8 т > 10 ц.

5. Розв’яжи рівняння.
7500 : 3 – x = 1200;
x = 7500 : 3 – 1200;
x = 2500 – 1200;
x = 1300.

6. Знайди площу прямокутника, довжина якого — 48 дм, а ширина складає 1/4 від довжини.
1) 48 : 4 = 12 (дм) — ширина прямокутника;
2) 48 · 12 = 576 (дм2) — площа прямокутника.
Відповідь: 576 дм2.

ВАРІАНТ 2

1. Запиши числа, які складаються з:
• 9 сотень тисяч, 4 тисяч, 9 десятків і 5 одиниць
• 407 одиниць II класу і 24 одиниці І класу.

1) 904 095;
2) 407 024.

2. Розв’яжи задачу.
До обіду на склад привезли 2600 кг борошна, після обіду — 1/5 цієї кількості. Усе борошно розфасували в мішки, по 40 кг у кожний. Скільки мішків із борошном отримали?

Розв’язання

1) 2600 : 5 = 520 (кг) — борошна привезли після обіду;
2) 2600 + 520 = 3120 (кг) — привезли усього;
3) 3120 : 40 = 78 (шт.) — мішків отримали.

Відповідь: 78 мішків.

3. Знайди значення виразу.
537 · 706 + (122 706 – 109 634) : 43 = 379 426
1) 122 706 – 109 634 = 13 072;
2) 13 072 : 43 = 304;
3) 537 · 706 = 379 122;
4) 379 122 + 304 = 379 426.

4. Порівняй іменовані числа (>, <, =)
4 м 6 см < 4 м 600 мм
3 доби = 72 год
204 с < 4 год

5. Розв’яжи рівняння.
750 · 2 – x = 900;
x = 750 · 2 – 900;
x = 1500 – 900;
x = 600.

6. Знайди площу прямокутника, ширина якого — 9 дм, що складає 1/4 від його довжини.
1) 9 · 4 = 36 (дм) — довжина прямокутника;
2) 9 · 36 = 324 (дм2) — площа прямокутника.
Відповідь: 324 дм2.

Повідомити про помилку