Контрольна робота №3

ВАРІАНТ 1

1. Розклади числа на розрядні доданки.
76 205 = 70 000 + 6 000 + 200 + 5;
685 020 = 600 000 + 80 000 + 5 000 + 20.

2. Знайди значення виразу, якщо a = 906, b = 852 368.
(90 000 – 906 · 28) + 852 368 = 917 000. 
1) 906 · 28 = 25 368;
2) 90 000 – 25 368 = 64 632;
3) 64 632 + 852 368 = 917 000.

3. Розв’яжи задачу.
У дві пекарні відправили 161 мішок борошна. Перша пекарня отримала 3 т 800 кг борошна, а друга — 4 т 250 кг. Скільки мішків борошна отримала кожна пекарня?

Розв’язання

3 т 800 кг = 3800 кг, 4 т 250 кг = 4250 кг.
1) 3800 + 4250 = 8050 (кг) — отримали дві пекарні разом;
2) 8050 : 161 = 50 (кг) — вага одного мішка з борошном;
3) 3800 : 50 = 76 (шт.) — мішків борошна отримала перша пекарня;
4) 161 – 76 = 85 (шт.) — мішків борошна отримала друга пекарня.

Відповідь: 76 шт., 85 шт.

4. Розстав знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною.
4800 · 10 : 100 = 480.

5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).
20 т = 200 ц, 46 700 кг < 4670 ц.

6. Довжина садової ділянки — 86 м, а ширина на 24 м менша.
Знайди площу ділянки.

Розв’язання

1) 86 – 24 = 62 (м) — ширина ділянки;
2) 86 · 62 = 5332 (м2) — площа ділянки.

Відповідь: площадь ділянки 5332 м2.

ВАРІАНТ 2

1. Розклади числа на розрядні доданки.
54 208 = 50 000 + 4 000 + 200 + 8;
950 906 = 900 000 + 50 000 + 900 + 6.

2. Знайди значення виразу, якщо a = 127 204, b = 699.
29 · (127 204 : 49 – 699) = 55 013.
1) 127 204 : 49 = 2 596;
2) 2 596 – 699 = 1 897;
3) 29 · 1 897 = 55 013.

3. Розв’яжи задачу.
На два міські базари завезли 234 однакові ящики з фруктами. На перший привезли 2 т 650 кг, на другий — 3 т 200 кг.
Скільки ящиків завезли на кожний базар?

Розв’язання

2 т 650 кг = 2 650 кг, 3 т 200 кг = 3 200 кг.
1) 2 650 + 3 200 = 5 850 (кг) — завезли на обидва базари;
2) 5 850 : 234 = 25 (кг) — вага одного ящика;
3) 2 650 : 25 = 106 (ящ.) — привезли на перший базар;
4) 234 – 106 = 128 (ящ.) — привезли на другий базар.

Відповідь: 106 ящиків, 128 ящиків.

4. Розстав знаки арифметичних дій, щоб рівність була істинною.
(340 + 660) : 10 = 100.

5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).
501 т > 510 ц, 809 т > 8090 кг.

6. Ширина городу становить 25 м, довжина на 8 м більша. Знайди площу городу.

Розв’язання

1) 25 + 8 = 33 (м) — довжина городу;
2) 25 · 33 = 825 (м2) — площа городу.

Відповідь: 825 м2.

Повідомити про помилку