Контрольна робота №4

ВАРІАНТ 1

1. Запиши число, у якому...
• 25 одиниць II класу;
• 4 одиниці II класу, 16 одиниць І класу;
• 207 одиниць І класу, 18 одиниць II класу
• 100 одиниць II класу, 8 одиниць І класу.

1) 25 000;
2) 4 016;
3) 18 207;
4) 100 008.

2. Розв’яжи задачу.
Спортивний майданчик має довжину 25 м, а ширину — на 5 м меншу. 2/5 площі майданчика займають спортивні споруди. Яку площу займають спортивні споруди?

Розв’язання

1) 25 – 5 = 20 (м) — ширина мйданчика;
2) 25 · 20 = 500 (м2) — площа майданчика;
3) 500 · 2 : 5 = 100 · 2 = 200 (м2) — займають спортивні споруди.

Відповідь: 200 м2.

3. Знайди значення виразу.
456 · 98 – 99 108 : 36 + 29 977 = 71 912
1) 456 · 98 = 44 688;
2) 99 108 : 36 = 2 753;
3) 44 688 – 2 753 = 41 935;
4) 41 935 + 29 977 = 71 912.

4. Виконай перетворення.
1/8 доби = 24 : 8 год = 3 год = 3 · 60 хв = 180 хв;
3856 ц = 385 т 6 ц;
12 306 кг = 123 ц 6 кг.

5. Розв’яжи рівняння.
x : 8 = 40 608;
x = 40 608 · 8 = 324 864.

6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 12 см.
Наприклад, 1 х 5 см, 2 х 4 см.

ВАРІАНТ 2

1. Запиши число, у якому...
• 170 одиниць II класу;
• 7 одиниць II класу, 14 одиниць І класу;
• 408 одиниць І класу, 24 одиниці II класу
• 200 одиниць II класу, 6 одиниць І класу.

1) 170 000;
2) 7 014;
3) 24 408;
4) 200 006.

2. Розв’яжи задачу.
Ширина ділянки прямокутної форми — 38 м, а довжина на 12 м більша. 3/10 площі ділянки займають овочі. Яку площу займають овочі?

Розв’язання

1) 38 +12 = 50 (м) — довжина ділянки;
2) 38 · 50 = 1 900 (м2) — площа ділянки;
3) 1 900 · 3 : 10 = 190 · 3 = 570 (м2) — займають овочі.

Відповідь: 570 м2.

3. Знайди значення виразу.
34 176 : 64 + 58 · 36 + 73 989 = 76 611.
1) 34 176 : 64 = 534;
2) 58 · 36 = 2 088;
3) 534 + 2 088 = 2 622;
4) 2 622 + 73 989 = 76 611.

4. Виконай перетворення
1/4 доби = 6 год = 360 хв;
2270 кг = 22 ц 70 кг;
156 ц = 15 т 6 ц.

5. Розв’яжи рівняння.
x : 8 = 15 608;
x = 15 608 · 8;
x = 124 864.

6. Побудуй два різні прямокутники, периметр яких дорівнює 14 см.
Наприклад, 1 х 6 см, 2 х 5 см, 3 х 4 см.
 

Повідомити про помилку