Контрольна робота №5

ВАРІАНТ 1

1. Заміни подані числа сумою розрядних доданків.
97 040 = 90 000 + 7 000 + 40;
506 701 = 500 000 + 6 000 + 700 + 1.

2. Обчисли.
4 м 65 см · 20 = 465 см · 20 = 9 300 см = 93 м;
98 ц 40 кг : 60 = 9840 кг : 60 = 164 кг.

3. Запиши вираз і знайди його значення.
Від добутку чисел 706 і 59 відняти частку чисел 133 760 і 209.

706 · 59 – 133 760 : 209;
1) 706 · 59 = 41 654;
2) 133 760 : 209 = 640;
3) 41 654 – 640 = 41 014.

4. Розв’яжи задачу.
Автотуристи за 3 дні проїхали 360 км. Першого дня вони проїхали 2/5, а другого — 3/8 від усього шляху. Скільки кілометрів проїхали автотуристи третього дня?

Розв’язання

1) 360 · 2 : 5 = 720 : 5 = 144 (км) — проїхали туристи першого дня;
2) 360 · 3 : 8 = 45 · 3 = 135 (км) — проїхали туристи другого дня;
3) 144 + 135 = 279 (км) — проїхали туристи за два дні;
4) 360 – 279 = 81 (км) — проїхали туристи третього дня.

Відповідь: 81 км.

5. Розв’яжи рівняння.
(2706 + x) : 54 = 90;
2706 + x = 90 · 54;
2706 + x = 4860;
x = 4 860 – 2706;
x = 2154.

6. Площа прямокутника — 45 дм2. Ширина — 3 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 45 : 3 = 15 (дм) — довжина прямокутника;
2) 2 · (3 + 15) = 2 · 18 = 36 (дм) — периметр прямокутника.

Відповідь: 36 дм.

ВАРІАНТ 2

1. Заміни подані числа сумою розрядних доданків.
70 956 = 70 000 + 900 + 50 + 6;
405 038 = 400 000 + 5 000 + 30 + 8.

2. Знайди значення виразів.
4 кг 320 г : 40 = 4320 г : 40 = 108 г;
2 м 36 см · 50 = 236 см · 50 = 11 800 см = 118 м.

3. Запиши вираз і знайди його значення.
До частки чисел 116 280 і 19 додати добуток чисел 405 і 68.

116 280 : 19 + 405 · 68.
1) 116 280 : 19 = 6120;
2) 405 · 68 = 27 540;
3) 6120 + 27540 = 33 660.

4. Розв’яжи задачу.
Відстань між двома пунктами — 1840 км. Із цих пунктів назустріч один одному одночасно виїхали два поїзди. Перший поїзд проїхав 5/8, а другий — 3/10 від усього шляху. На якій відстані один від одного перебувають ці поїзди?

Розв’язання

1) 1840 · 5 : 8 = 230 · 5 = 1150 (км) — проїхав перший поїзд;
2) 1840 · 3 : 10 = 184 · 3 = 552 (км) — проїхав другий поїзд;
3) 1150 + 552 = 1702 (км) — проїхали обидва поїзди;
4) 1840 – 1702 = 138 (км) — відстань між поїздами.

Відповідь: 138 км.

5. Розв’яжи рівняння.
x : 18 – 156 = 626;
x : 18 = 626 + 156;
x : 18 = 782;
x = 782 · 18;
x = 14 076.

6. Площа прямокутника — 1080 дм2. Ширина — 30 дм. Знайди периметр цього прямокутника.

Розв’язання

1) 1080 : 30 = 36 (дм) — довжина прямокутника;
2) 2 · (30 + 36) = 2 · 66 = 132 (дм) — периметр прямокутника.

Відповідь: 132 дм.

Повідомити про помилку