Контрольна робота №6

ВАРІАНТ 1

1. Запиши числа, які складаються з:
• 23 одиниць II класу і 130 одиниць І класу;
• 8 сотень тисяч, 7 тисяч, 5 десятків і 4 одиниць.

1) 23 130;
2) 807 054.

2. Розв’яжи задачу.
З міста до дачного селища велосипедист їхав 3 год зі швидкістю 18 км/год. Дорогою назад велосипедист проїхав ту ж саму відстань за 6 год. Із якою швидкістю їхав велосипедист дорогою назад?

Розв’язання

1) 3 · 18 = 54 (км) — відстань між селищем і містом;
2) 54 : 6 = 9 (км/год) — швидкість велосипедиста дорогою назад;

Відповідь: 9 км/год.

3. Знайди значення виразу.
(701 000 – 565 190) : 503 · 809 = 218 430.
1) 701 000 – 565 190 = 135 810;
2) 135 810 : 503 = 270;
3) 270 · 809 = 218 430.

4. Розв’яжи рівняння з невідомим від’ємником.
948 – x = 469;
x = 948 – 469;
x = 479;
x – 278 = 457;
x = 457 + 278;
x = 735.

5. Порівняй іменовані числа (> ,< ,= ) .
4 м 6 см < 4 м 600 мм;
8 кг 75 г < 8705 г.

6. Периметр прямокутної ділянки — 188 м, довжина — 56 м. Знайди площу цієї ділянки.

Розв’язання

1) 188 : 2 – 56 = 94 – 56 = 38 (м) — ширина ділянки;
2) 38 · 56 = 2128 (м2) — площа ділянки.

Відповідь: 2128 м2.

ВАРІАНТ 2

1. Запиши числа, які складаються з:
• 9 сотень тисяч, 5 десятків тисяч, 6 десятків і 3 одиниць;
• 204 одиниць II класу і 15 одиниць І класу.

1) 950 063;
2) 204 015.

2. Розв’яжи задачу.
Вантажний автомобіль повинен проїхати 579 км за 15 год. Ґрунтовою дорогою він їхав 9 год зі швидкістю 35 км /год, а потім виїхав на шосе. Із якою швидкістю він повинен рухатися по шосе, щоб вчасно прибути до місця призначення?

Розв’язання

1) 9 · 35 = 315 (км) — проїхав автомобіль ґрунтовою дорогою;
2) 579 – 315 = 264 (км) — лишилося проїхати по шосе;
3) 15 – 9 = 6 (год) — лишилося часу;
4) 264 : 6 = 44 (км/год) — найменша швидкість, з якою автомобіль повинен рухатися по шосе.

Відповідь: 44 км/год.

3. Знайди значення виразу.
(32 158 + 490) : 308 · 102 = 10 812.
1) 32 158 + 490 = 32 648;
2) 32 648 : 308 = 106;
3) 106 · 102 = 10 812.

4. Розв’яжи рівняння з невідомим дільником.
x : 61 = 305;
x = 305 · 61;
x = 18 605. 
540 : x = 20;
x = 540 : 20
x = 27.

5. Порівняй іменовані числа (>, <, =).
60 т 7 ц < 670 ц;
12 дм 5 см = 12 дм 50 мм.

6. Периметр прямокутної ділянки — 248 м, ширина — 44 м. Знайди площу цієї ділянки.

Розв’язання

1) 248 : 2 – 44 = 124 – 44 = 80 (м) — ширина ділянки;
2) 44 · 80 = 3520 (м2) — площа ділянки.

Відповідь: 3520 м2.

Зворотній зв’язок