Контрольна робота №7

ВАРІАНТ 1

1. Запиши числа в порядку зростання та підкресли клас тисяч у кожному із цих чисел.
1964, 8070, 14 425, 50 190, 86 408, 99 065

2. Розв’яжи рівняння.
x · 18 = 90 · 2;
x · 18 = 180;
x = 180 : 18;
x = 10;

640 : x = 240 : 3
640 : x = 80;
x = 640 : 80;
x = 8.

3. Виконай дії з іменованими числами.
6 т 827 кг + 2 т 349 кг = 6827 кг + 2349 кг = 12 176 кг = 12 т 176 кг;
126 м 18 см – 54 м 49 см = 12 618 см – 5449 см = 7169 см = 71 м 69 см.

4. Розв’яжи задачу.
У фермерському господарстві на першій пасіці було 85 вуликів, а на другій — 55 вуликів. Із першої пасіки зібрали на 1620 кг меду більше, ніж із другої. Скільки кілограмів меду зібрали з кожної пасіки, якщо з кожного вулика одержали однакову кількість меду?

Розв’язання

1) 85 – 55 = 30 (шт.) — вуликів більше на першій пасіці;
2) 1620 : 30 = 54 (кг) — меду в одному вулику;
3) 54 · 85 = 4590 (кг) — зібрали з першої пасіки;
4) 4590 – 1620 = 2970 (кг) — зібрали з другої пасіки.

Відповідь: 4590 кг, 2970 кг.

5. Ширина прямокутника — 20 дм, а довжина на 30 дм більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Розв’язання

1) 20 + 30 = 50 (дм) — довжина прямокутника;
2) 20 · 50 = 1000 (дм2) — площа прямокутника;
3) 2 · (20 + 50) = 2 · 70 = 140 (дм) — периметр прямокутника.

Відповідь: 1000 дм2, 140 дм.

6. Знайди значення виразу.
432 · 270 : 45 = 2592;
1) 270 : 45 = 6;
2) 432 · 6 = 2592.

ВАРІАНТ 2

1. Запиши числа в порядку спадання та підкресли клас одиниць у кожному із цих чисел.
1893, 7506, 9501, 17 729, 79 054, 88 606.

2. Розв’яжи рівняння.
x · 14 = 280 : 2;
x · 14 = 140;
x = 10;

810 : x = 30 · 3;
810 : x = 90;
x = 810 : 90;
x = 9.

3. Виконай дії з іменованими числами.
27 км 620 м – 18 км 395 м = 27 620 м – 18 395 м = 9 225 м = 9 км 225 м; 
34 кг 506 г + 12 кг 597 г = 34 506 г + 12 597 г = 47 103 г = 47 кг 103 г.

4. Розв’яжи задачу.
У перший поїзд завантажили 1200 т зерна, а в другий — 950 т. У першому поїзді було на 5 вагонів більше, ніж у другому. Скільки вагонів було в кожному поїзді, якщо в кожний вагон завантажили зерна порівну?

Розв’язання

1) 1200 – 950 = 250 (т) — більше зерна у першому поїзді;
2) 250 : 5 = 50 (т) — зерна у кожному вагоні;
3) 1200 : 50 = 24 (шт.) — вагонів у першому поїзді;
4) 24 – 5 = 19 (шт.) — вагонів у другому поїзді.

Відповідь: 24 вагони, 19 вагонів.

5. Ширина прямокутника — 6 дм, а довжина у 4 рази більша. Знайди площу та периметр прямокутника.

Розв’язання

1) 6 · 4 = 24 (дм) — довжина прямокутника;
2) 6 · 24 = 144 (дм2) — площа прямокутника;
3) 2 · (6 + 24) = 2 · 30 = 60 (дм) — периметр прямокутника.

Відповідь: 144 дм2, 60 дм.

6. Знайди значення виразу.
23 673 : 39 · 450 = 273 150.
1) 23 673 : 39 = 607;
2) 607 · 450 = 273 150.

Повідомити про помилку