Контрольна робота №8

ВАРІАНТ 1

1. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.
975 046 = 900 000 + 70 000 + 5000 + 40 + 6;
409 070 = 400 000 + 9000 + 70;
390 440 = 300 000 + 90 000 + 400 + 40.

2. Знайди значення виразу.
50 000 – (146 · 51 + 12 032 : 47) = 42 298.
1) 146 · 51 = 7446;
2) 12 032 : 47 = 256;
3) 7446 + 256 = 7702;
4) 50 000 – 7702 = 42 298.

3. Розв’яжи задачу.
На одному складі було 199 т 750 кг овочів, на іншому — на 39 т 500 кг менше. 3/5 усіх овочів становила картопля. Скільки картоплі було на обох складах?

Розв’язання

1) 199 т 750 кг – 39 т 500 кг = 160 т 250 кг — було на другому складі;
2) 199 750 · 3 : 5 = 39 950 · 3 = 119 850 (кг) = 119 т 850 кг — картоплі було на першому складі;
3) 160 250 · 3 : 5 = 32 050 · 3 = 96 150 (кг) = 96 т 150 кг — картоплі було на другому складі;
4) 119 850 + 96 150 = 216 000 (кг)  = 216 (т) — картоплі було на обох складах.

Відповідь: 216 т.

4. Запиши вираз. Перше число a, а друге у 24 рази більше. Знайди суму цих чисел.
a + 24a = 25a.

5. Розв’яжи задачу. Периметр прямокутної ділянки — 244 м, ширина — 40 м. Знайди площу цієї ділянки.

Розв’язання

1) 244 : 2 – 40 = 122 – 40 = 82 (м) — довжина ділянки;
2) 40 · 82 = 3280 (м2) — площа ділянки.

Відповідь: 3280 м2.

6. Устав пропущені числа.
168 + 168 · 4 = 168 · 5;
390 · 5 – 390 = 390 · 4.

ВАРІАНТ 2

1. Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.
304 520 = 300 000 + 4000 + 500 + 20;
854 039 = 800 000 + 50 000 + 4000 + 30 + 9;
270 650 = 200 000 + 70 000 + 600 + 50.

2. Знайди значення виразу.
40 000 – (148 · 35 + 19 872 : 72) = 34 544.
1) 148 · 35 = 5180;
2) 19 872 : 72 = 276;
3) 5180 + 276 = 5456;
4) 40 000 – 5456 = 34 544.

3. Розв’яжи задачу.
В одному класі школярі зібрали 160 кг 500 г макулатури, а в іншому — на 78 кг 250 г більше. У результаті її обробки отримали папір для письма, що склав 3/5 від усієї макулатури. Скільки отримали паперу для письма з усієї макулатури?

Розв’язання

1) 160 кг 500 г + 78 кг 250 г = 238 кг 750 г — зібрали у другому класі;
2) 160 500 + 238 750 = 399 кг 250 г — зібрали усього;
3) 399 250 · 3 : 5 = 79 850 · 3 = 239 кг 550 г — отримали паперу для письма.

Відповідь: 239 кг 550 г.

4. Запиши вираз.
Перше число a, а друге у 14 разів менше. Знайди різницю цих чисел.

aa/14 = (14a – a) : 14 = 13a/14.

5. Розв’яжи задачу.
Периметр прямокутної ділянки — 288 м, довжина — 80 м.
Знайди площу цієї ділянки.

Розв’язання

1) 288 : 2 – 80 = 144 – 80 = 64 (м) — ширина ділянки;
2) 80 · 64 = 5120 (м2) — площа ділянки.

Відповідь: 5120 м2.

6. Устав пропущені числа.
96 · 5 + 96 · 6 = 96 · 11;
73 · 9 – 73 · 7 = 73 · 2.

Повідомити про помилку