Контрольна робота №9

ВАРІАНТ 1

1. Виконай обчислення письмово і зроби перевірку.
970 024 – 563 409 = 406 615;
87 116 : 29 = 3004;
25 906 + 88 715 = 114 621;
4506 · 407 = 1 833 942.

2. Розв’яжи задачу.
За 8 год 5 комбайнів, що мають однакову продуктивність, скосили 160 га трави. За скільки годин один комбайн скосить 48 га трави?

Розв’язання

1) 160 : 8 = 20 (га) — скосили усі комбайни за годину;
2) 20 : 5 = 4 (га) — скосив один комбайн за годину;
3) 48 : 4 = 12 (год) — знадобиться одному комбайну.

Відповідь: 12 год.

3. Знайди значення виразу, якщо x = 47.
20 000 – 28 · 75 + 47 + 989 = 18 936.
1) 28 · 75 = 2100;
2) 20 000 – 2100 = 17 900;
3) 17 900 + 47 + 989 = 18 936.

4. Запиши в інших одиницях вимірювання.
515 мм = 5 дм 15 мм;
5 год 15 хв = 315 хв.

5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 2 см і 4 см.
Периметр такого прямокутника дорівнює 2 · (2 + 4) = 2 · 6 = 12 см. Отже, сторона квадрата повинна бути 3 см.

6. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень.
96 : 6 > 96 : 8
(50 + 4) · 6 > 50 · 4 + 4 · 6
936 + 306 > 838 + 306

ВАРІАНТ 2

1. Виконай обчислення письмово і зроби перевірку.
286 597 + 49 804 = 336 401;
900 200 – 495 307 = 404 893;
57 810 : 82 = 705;
6207 · 304 = 1 886 928.

2. Розв’яжи задачу.
За 6 днів 8 друкарок, які мають однакову продуктивність праці, надрукували 1200 сторінок. Скільки сторінок надрукує одна друкарка за 3 дні?

Розв’язання

1) 1200 : 6 = 200 (стор.) — надрукують усі друкари за день;
2) 200 : 8 = 25 (стор.) — надрукує одна друкарка за день;
3) 25 · 3 = 75 (стор.) — надрукує одна друкарка за 3 дні.

Відповідь: 75 сторінок.

3. Знайди значення виразу, якщо a = 44.
6868 : (2437 – 44 · 55) + 334 = 738.
1) 44 · 55 = 2420;
2) 2437 – 2420 = 17;
3) 6868 : 17 = 404;
4) 404 + 334 = 738.

4. Запиши в інших одиницях вимірювання.
515 кг = 5 ц 15 кг;
5 хв 15 с = 315 с.

5. Накресли квадрат, периметр якого дорівнює периметру прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см.
Периметр прямокутника дорівнює 2 · (5 + 3)  = 2 · 8 = 16 см. Отже, сторона шуканого квадрата буде 4 см.

6. Порівняй вирази, не виконуючи обчислень.
85 · 3 > 75 · 3;
48 : 12 = 48 : 4 : З;
349 – 36  > 349 – 63.

Повідомити про помилку