Контрольна робота 11

1. Прочитай текст. Визнач головну думку.
Б Жалійте й бережіть дерева!

2. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом після префікса.
А
з’єднав, роз’їзд, об’єднання, під’їхав

3. Познач рядок, у якому всі слова — іменники.
В біг, стрибки, малювання, читання

4. Визнач, у якому відмінку стоїть займенник у поданому реченні. Підкресли його.
Спи, дитинонько, не плач,
Спечемо тобі калач.
Б у давальному

5. Запиши подані дієслова, поставивши їх у форму 2-ї особи однини теперішнього часу.
Писати
пишеш, знатизнаєш, бігтибіжиш, їхатиїдеш, годуватигодуєш, бачитибачиш.

5. Заміни фразеологізми прислівниками-синонімами.
Виконує завдання п'яте через десяте. – Виконує завдання недбало.
Кінь мчав як вітер. – Кінь мчав швидко.
Надворі хоч в око стрель. – Надворі темно.

7. Запиши подані словосполучення в орудному відмінку. Виділи закінчення іменників і прикметників.
найвища вежа — найвищою вежею;
ледача вдача — ледачою вдачею;
складніша задача – складнішою задачею;
найменша миша – найменшою мишею;
рідніша душа — ріднішою душею;
смачна їжа — смачною їжею.

8. Спиши речення, вставляючи пропущені букви. Дієслова, що стоять у дужках, постав у форму теперішнього часу. Визнач їх число.
Пригріває (одн.) весняне сонечко. У рівчаках біжать (мн.) струмки. Метушаться за віконцем клопітливі ластівки. Вже останній сніг розтає (одн.). Тепло. Весело. Весна! — Чом це, мамо, пташенята до вікна летять (мн.) щомиті? Відчини скоріш віконце, хай вони сюди летять (мн.) !

Повідомити про помилку