Контрольна робота 12

1. Прочитай текст. Поділи його на абзаци знаком ~ 2. Добери й запиши заголовок.

Хмаринки настрою

 ~ Ішли зі школи два хлопчики — Сергійко та Миколка. Сергійкові було весело. Він добре відповідав біля дошки та отримав відмінну оцінку. А Миколка був сумний. Він не вивчив урок і отримав двійку.

 ~ Був теплий весняний день. У синьому небі пропливала біла хмаринка. Сергійкові вона здалася схожою на білу троянду. Він сказав: «Дивись, наче пелюстки ніжні розкрилися!» А Миколці хмаринка здалася схожою на вовка. Звір розкрив пащу — злий, готовий кинутися на когось.

 ~ Хлопчики довго дивилися на хмаринку, і кожен бачив своє.

2. Познач рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом після префікса.
Б
об’єднати, роз’яснення, з’їв, під’їзд

3. Познач, у якому рядку всі іменники чоловічого роду.
Б
березень, четвер, жайвір, качур

4. Визнач головні члени в поданому реченні.
На кам’янистому схилі, у зеленій гущавині дерев, ледь видніється лісникова хата.
В хата видніється

5. Запиши подані дієслова, поставивши їх у форму 3-ї особи множини теперішнього часу.
Мовчати
(що роблять?) мовчать, писати(що роблять?) пишуть, спати(що роблять?) сплять, малювати(що роблять?) малюють, копати(що роблять?) копають, сидіти(що роблять?) сидять , любити(що роблять?) люблять.

6. Запиши словосполучення в орудному відмінку. Виділи закінчення іменників і прикметників.
чужа дача
чуж[ою] вдач[ею];
гаряча кашагаряч[ою] каш[ею];
свіжа їжасвіж[ою] їж[ею];
смачніша грушасмачніш[ою] груш[ею];
більша площабільш[ою] площ[ею].

7. Кожне із поданих словосполучень заміни прикметником. Запиши.
більший за всіх —
найбільший;
старший за всіх — найстарший;
веселіший за всіхнайвеселіший;
кращий над усе — найкращий.

8. Прочитай текст. Добери до поданих іменників прикметники за змістом. Виділи їх закінчення, визнач відмінки.
Настала холодн[а] (Н. в., яка?) зима. Уранці ми з друзями вирушили на лижах до зимов[ого] (Р. в., якого?) лісу. Скрізь лежить глибок[ий] (Н. в., який?) сніг. Дерева білосніжн[і] (Н. в., які?), лише ялинка зелен[а] (Н. в., яка?). Високо на товст[ій] (М. в., на якій?) гілці ми побачили прудк[у] (З. в., яку?) білочку. На пухк[ому] (М. в., на якому?) снігу видніється багато маленьк[их] (Р. в., яких?) слідів.

Зворотній зв’язок