Контрольна робота 14

1. Визнач, яким за метою висловлювання та інтонацією є подане речення. Бережи своїх рідних, допомагай їм!
В спонукальне, окличне

2. Визнач спільнокореневе слово до слова допомагай.
Б допомога

3. Познач, який іменник у поданому реченні вжито у знахідному відмінку.
В літак

4. Познач рядок, у якому всі числівники позначають порядок предметів під час лічби.
Б
восьмий, дев’ятнадцятий, сотий, четвертий

5. Склади й запиши речення з поданими словами. Укажи відмінки іменників.
Весняне сонце (що?, Н. в.) теплими променями (чим?, О. в.) розтопило сніги (що?, З. в.).

6. Запиши займенники в потрібній відмінковій формі. Визнач їх відмінок.
перед (ви)
перед вами (ким?,О. в.);
з (він)з ним (ким?,О. в.);
над (вони)над ними (ким?, О. в.);
перед (вона)перед нею (ким?, О. в.).

7. Підкресли іменники, які в орудному відмінку матимуть закінчення — ею.
Груша, море, земля, голова, миша, пісня, лінійка, межа, вдача, зоря, ожина, лілія.

8. Прочитай речення. Виправ помилки. Запиши правильно.
1. Ми прийшли до нього.
2. Ми з друзями завітали до неї.
3. Марійка зустрілася з ним нещодавно.
4. Ми відпочивали з ними в Карпатах.

Повідомити про помилку