Контрольна робота 17

1. Познач рядок, у якому всі слова правильно поділено для переносу з рядка в рядок.
Б
ро-льова, паль-ма, Мар’-яна, ра-йон

2. Познач слово, яким можна замінити фразеологізм летіти стрімголов.
Б мчати

3. Визнач відмінок виділеного іменника.
А
орудний

4. Познач, у якому рядку всі слова — займенники.
В
мене, їм, ти

5. Прочитай речення. Підкресли головні члени. Визнач і запиши, з яким словом пов’язаний прикметник ніжні.
З-під торішнього темного листя пробиваються ніжні голівки блакитних пролісків.
Ніжні (які?) голівки.

6. Підкресли числівники, у кінці яких пишеться знак м’якшення.
8, 9, 7, 10, 14, 17, 30, 60, 56, 67, 75.

7. Прочитай речення. Устав пропущені закінчення прикметників. Поряд у дужках познач відмінок і рід цих прикметників.
До пізнього (якого?, Р. в., ч. р.) вечора палало на горі вогнище.
Воно виблискувало яскравим (яким?, О. в., ч.. р.) сяйвом на верховітті могутнього (якого?, Р. в., с. р.) дерева.

8. Склади й запиши невеличку розповідь (5-6 речень) на тему «Моя майбутня професія».

Я вирішила стати учителькою. Мені здається, що це дуже гарна професія, а ще тому, що я дуже люблю свою учительку. Учителька завжди в оточенні дітей, її діти люблять, вона для них як рідна мати. Учителька завжди допоможе в навчанні,турбується про нас, наше здоров’я. Вона разом з нами і радіє, і переживає.

Мені здається, що учителем може бути тільки добра людина, яка любить дітей і свою працю. Я теж мрію про те, що буду в майбутньому любити свою професію. Але я знаю, що для того щоб стати учителем, треба гарно вчитися, багато знати. Тому я стараюся добре вчитися.

Отже, після закінчення школи я мрію стати учителем. Буду допомагати дітям здобувати знання.

Повідомити про помилку