Контрольна робота 18

1. Познач рядок, у якому всі слова правильно поділено для переносу з рядка в рядок.
А
кольо-рова, дош-ка, Ва-лер’ян, га-йок

2. Познач слово, яким можна замінити фразеологізм обвести навколо пальця.
В обдурити

3. Визнач відмінок виділеного іменника.
В знахідний

4. Познач правильну відповідь. Займенники 1-ї особи змінюються за...
В числами і відмінками

5. Прочитай речення. Підкресли головні члени. Визнач і запиши, з яким словом пов’язаний прикметник кудлата.
На сонячну лісову галявину вивела кудлата ведмедиха своїх маленьких ведмежат.
Кудлата (яка?) ведмедиха.

6. Спиши речення, узгоджуючи числівники з іменниками. Запиши числівники словами.
Група туристів складалася із шістдесяти осіб. Спортивний одяг видали п’ятдесятьом туристам. У нашому класі тридцять п’ять учнів.

7. Добери до прикметників з поданих словосполучень антоніми. Допиши з ними вирази.
старе дерево
молоде дерево;
старий зошитновий зошит;
стара газетасвіжа газета.

8. Склади невеличку розповідь (5-6 речень) на тему «Моя улюблена книга».

Я дуже люблю книгу Р. Кіплінга «Мауглі». Мене зацікавило життя маленького хлопчика, який опинився в джунглях, і не лише зміг вижити, а став вожаком серед лісових мешканців. Хлопчик поміж вовченят, немов серед рідних братів та сестер. І перейняв їхній спосіб життя. Але завжди відчував, що він — людина.

Дикі, темні ліси, перевиті ліанами, бамбукові зарості, болота — весь цей дикий світ, населений вільними хижими тваринами, розкривається перед нами. Починаєш краще розуміти світ, і насправді відчуваєш, що всі ми — діти природи.

Повідомити про помилку