Контрольна робота 19

1. Познач слова, які становлять граматичну основу поданого речення.
В
бджілки літають

2. Познач, яке закінчення мають подані іменники в орудному відмінку однини.
Б
— ем

3. Познач рядок, у якому всі числівники позначають кількість предметів.
А
дев’ять, сім, п’ятнадцять, сто

4. Познач рядок, у якому всі слова записано правильно.
Б
спитати, розповів, безхмарний

5. Прочитай речення. Підкресли прикметник. Визнач і запиши його рід, число й відмінок.
Соловейко співав свою чарівну (яку?, ж. р., одн. З. в.) пісню.

6. Прочитай текст. Підкресли речення з однорідними членами.
У тексті немає речення з однорідними членами. У другому реченні слова — барвистими духмяними квітковими – неоднорідні означення: вони в різних планах характеризують той самий предмет (барвистими [забарвлення] духмяними [запах] квітковими [культура].

Можна 3, 4, 5 речення об’єднати і утворити речення з однорідними членами.

Сонячне проміння, молода зеленьусе це чарує нас.

7. Перебудуй розповідне речення в спонукальне. Підкресли в спонукальному реченні звертання.
Діти, завжди любіть і жалійте своїх матусь!

8. Спиши речення, розкриваючи дужки і ставлячи займенники в потрібну відмінкову форму. Познач особу кожного займенника.
1. Ми (1 ос.) з тобою (2 ос.), як риба з водою.
2. Я (1 ос.) йому (2 ос.) слово, а він (3 ос.) мені (1 ос.) десять.
3. Скажи мені (1 ос.), хто твій друг, а я (1 ос.) скажу тобі (2 ос.), хто ти (2 ос.).

Повідомити про помилку