Контрольна робота 4

1. Прочитай текст. Познач найбільш влучний заголовок до нього.
А Райдуга в бурульці

2. Познач, у якому рядку в усіх словах звуків менше, ніж букв.
Б дзьоб, кулька, джерело, місяць

3. Познач, у якому відмінку іменники відповідають на питання кого? що?
В у знахідному

4. Познач правильну відповідь. Не змінюються за особами дієслова...
А минулого часу

5. До поданих прикметників добери й запиши прикметники-антоніми.
порожній — повний; світлий — темний; важкий — легкий.

6. Упиши пропущені букви.
Кохаєш, біжите, читаємо, берете, здіймається, кличемо.

7. Прочитай речення. Підкресли звертання й постав пропущені розділові знаки.
Поглянь, матусю, яка краса навколо!
За метою висловлювання це речення — спонукальне.
За інтонацією — окличне.

8. Склади текст-розповідь «Мій найкращий друг».

Мій найкращий друг

Кажуть, що обличчя — це дзеркало душі людини. І це справді так. Я переконуюсь у цьому, коли дивлюся на свого друга Андрія. Його привітне відкрите обличчя завжди випромінює добро. На вигляд він звичайний хлопець. Обличчя, худорляве, засмагле на сонці.

З-під чорних брів дивляться великі круглі сині, як літнє небо, очі. Погляд їх розумний, добродушний, прямий і відвертий.

Друг мій старший за мене. Він середнього зросту, широкий у плечах, дужий, спритний, витривалий, бо постійно займається спортом.

Повідомити про помилку