Контрольна робота 9

1. Познач правильну відповідь. За метою висловлювання речення бувають...
В розповідні, питальні, спонукальні

2. Познач рядок, у якому всі слова слід писати з апострофом.
В
дерев’яний, рум’яний, об єднали, дев’ять

3. Познач правильну відповідь. Числівники третій, тринадцята, сто тридцять п’яте позначають...
В кількість предметів

4. Визнач відмінок виділеного в реченні прикметника. Шлях в’ється і зникає у морозному тумані.
Б
місцевий

5. Визнач, прикметники якого роду мають такі закінчення. Наведи приклади.
ий: чоловічого роду — високий, ніжний, смачний;
— е: середнього роду — ранкове, морське, польове;
— а: жіночого роду — радісна, прозора, вишнева.

6. Прочитай текст. Підкресли речення з однорідними членами.
Лісова комора здавна рятувала людей від голоду. І лобода, і щириця, і кропива не були для наших пращурів бур’яном. Вони були цілком їстівними.

7. Запиши займенники в потрібній відмінковій формі. Визнач їх відмінок.
перед (ти) — перед тобою (ким?, О. в.);
з (вона) — з нею (ким?, О. в.);
над (вони) — над ними (ким?, О. в.);
перед (вони) — перед ними (ким?, О. в.).

8. Пронумеруй речення так, щоб утворився зв’язний текст. Добери до нього заголовок. Запиши.
1. Весело живеться на небі хмаринкам.
2. Хмаринки люблять гратися, передражнюючи всіх на світі.
3. То вони схожі на бегемота, то на людей, то на снігову бабу.
4. Але хмаринки іноді й плачуть.
5. Чого ж іще їм не вистачає?
6. Сонечко тільки непомітно посміхається.
7. Воно давно здогадалось, що це хмаринки граються у «плаксунців».
Заголовок. Ігри хмаринок. Хмаринки граються.

Повідомити про помилку