Контрольна робота 10

ВАРІАНТ 1

1. Познач рядок, у якому обидва словосполучення вжито у прямому значенні.
Б голова ведмедя; ніжка дитини

2. Познач рядок, у якому подано займенники лише 3-ої особи однини.
Б на ньому, вона, з нею

3. Познач рядок, у якому числівник записано правильно.
В п’ятдесяти

4. Поєднай слово і його будову.

5. Спиши речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
Без мови рідної, юначе, й народу нашого нема.

6. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
З давнини, повір’я, священність, Україні, чорногуз, збудував, житло, поселиться.

ВАРІАНТ 2

1. Познач рядок, у якому обидва словосполучення вжито у переносному значенні.
Б блискучий виступ; гостре слово

2. Познач рядок, у якому подано лише службові частини мови.
В через, але, біля

3. Познач рядок, у якому числівник записано правильно.
Б шістдесят

4. Поєднай групи слів із відповідним визначенням.

5. Спиши речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
Дай нам, літечко, сонця й дощу золотого.

6. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Близько, п’яти, важко, українцям, пониззя, Дніпра, кам’яні, степи.

Повідомити про помилку