Контрольна робота 12

ВАРІАНТ 1

1. Прочитай текст. Познач рядок, у якому найточніше визначено тему тексту.
В розказати, що назва Вода точніша для нашої планети.

2. Познач рядок, у якому записані антоніми до слова боягузливий.
Б відважний, героїчний, хоробрий

3. Познач рядок, у якому записані слова, що мають лише дзвінкі приголосні.
Б зима, березень, дерево

4. Поєднай речення з його характеристикою.
Рідної своєї мови й пісні не цурайтесь! → спонукальне, окличне
Тече вода із-за гаю. → розповідне, неокличне
Ти знаєш, як пахне хліб? → питальне, неокличне

5. Укажи рід прикметників у поданих словосполученнях.
у нічному небі — с. р.
ясній погоді — ж. р.
погожого дня — ч. р.

6. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Увечері, безмежне, сузір'я, у їхніх, ховаються, героїв, сузір'я, океанах.

ВАРІАНТ 2

1. Прочитай текст. Познач рядок, у якому найточніше визначено тему тексту.
В Показати роль хлібного дерева у житті місцевого населення.

2. Познач рядок, у якому записані синоніми до слова ввічливий.
Б ґречний, люб’язний, чемний

3. Познач рядок, у якому записані слова, що мають лише глухі приголосні.
Б птах, пічка, Тиса

4. Поєднай речення з його характеристикою.
Чи знаєш ти свій родовід? → питальне, неокличне
Уже травень одягає ліси у свіжу зелень! → розповідне, окличне
Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко! → спонукальне, окличне

5. Визнач рід прикметників у поданих словосполученнях.
гарячого чаю — ч.р.
далеку дорогу — ж.р.
у чистому озері — с.р.

6. Прочитай текст. Спиши, розкриваючи дужки.
Дерева, покоління, називається, висоту, дуб, ясен, найвищі, з ними, граб.

Зворотній зв’язок