Контрольна робота 14

ВАРІАНТ 1

1. Познач рядок, у словах якого при словозміні може відбуватися чергування приголосних звуків.
Б зупинка, дорога, аптека

2. Познач рядок, у якому всі дієслова стоять у множині.
В проїхали, розгорнули, знайшли

3. Познач рядок, у якому наголос у словах визначений правильно.
В чергови́й, посерéдині, вíрші

4. За допомогою запитань установи зв’язок слів у реченні. Запиши.
Хвилі (що роблять?) грають; грають (що?) хвилі; грають (де?) у морі; у морі (якім?) синім.

5. Запиши словосполучення у формі давального відмінка однини.
Артисту Петрові, артистові Петру; учителю Дмитрові Івановичу, учителеві Дмитру Івановичу.

6. Спиши, розкриваючи дужки.
Весна, житечку-пшениці, розминеться, спочатку, цвітіння, схожими, дивуються, беззахисно-чистий, з’являються, ягідки.

ВАРІАНТ 2

1. Познач рядок, у словах якого при словозміні може відбуватися чергування голосних звуків.
В гість, зоря, шестеро

2. Познач рядок, у якому всі дієслова стоять у формі однини.
В ллє, їде. мерехтить

3. Познач рядок, у якому всі слова наголошені правильно.
Б одинáдцять, кіломéтр, завдáння

4. За допомогою запитань установи зв’язок слів у реченні. Запиши.
Я (що роблю?) люблю; люблю (хто?) я; люблю (що?) повінь; повінь (яку?) весняну.

5. Запиши словосполучення у формі давального відмінка однини.
Брату Іванові, братові Івану; поету Павлові Миколайовичу, поетові Павлу Миколайовичу.

6. Спиши, розкриваючи дужки.
Взимку, озеро, сніг, килими, берегами, вузька, стежка, птахи-рибалочки, латаття, розкішні, навесні, повернуться.

Повідомити про помилку